Artikeln publicerades 5 juni 2024

Nya informationspunkter i centrala Vaxholm

Från och med våren har Vaxholms stad utökat både digital och analog information inne i centrala Vaxholm. Nya digitala informationspunkter har etablerats vid entrén till träffpunkt Kanonen och biblioteket, och ska fungera som komplement till kommunens ordinarie kanaler i händelse av kris. Och på två centrala fönsterytor inne i centrala Vaxholm finns nu information till invånare och besökare, och denna info ska vara aktuell under en längre tid.

Bild på tre fönster i rad, med Vaxholms stad informationsdekaler synliga på två av dem.

På fastigheten mittemot gästhamnen, i centrala Vaxholm, informerar Vaxholms stad på de två fönstren längst till vänster i bild. Där finns info som besökare och Vaxholmsbor kan ta del av när de promenerar stråket längs vattnet mellan Vaxholms gästhamn och rondellen.

En ny analog informationspunkt

På två centrala fönsterytor inne i centrala Vaxholm finns nu information som ska vara aktuell under en längre tid. Bostadsrättsföreningen har vänt sig till Vaxholms stad och erbjudit ytor för information på fönster i deras fastighet mittemot Vaxholms gästhamn.

I dessa fönsterytor är det inte möjligt att placera digitala informationsskärmar, så istället har vi applicerat tryckt information som är aktuell under en längre tid.

På den ena fönsterytan guidas invånare och besökare till kommunikationskanaler som ger löpande nyheter från kommunen, information om beslut som tas, aktuella projekt, Vaxholms stads sociala medier och till kommunens tidning. Syftet är att göra det lätt för invånare att veta var det finns uppdaterad aktuell information om det som sker inom Vaxholms stad - och för besökare att hitta turistinformation.

På den andra fönsterytan finns information om kajprojektet och väledning till djupare fakta om den stora kajrenovering som pågår alldeles intill.

Se bilder på informationsdekalerna längre ner här i nyheten.

Digitala skärmar på två platser

Under våren har vi även installerat digitala skärmar i två olika lokaler centralt på Vaxön där Vaxholms stad har verksamhet:

  • seniorernas träffpunkt Kanonen
  • och på Vaxholms stadsbibliotek.

Tanken är att skärmarna i ordinarie läge ska visa informationsslingor från Vaxholms stad. Men ett huvudsyfte är även att de i händelse av en större kris i samhället kan användas som kompletterande kommunikationskanaler för krisinformation, med Vaxholms stad som avsändare.

Skärmarna är synliga utifrån gatan, för att informationen ska vara möjlig att ta del av även då verksamheten i lokalen är stängd.

Här nedan ser du bilder på fönsterdekalernas information som besökare och Vaxholmsbor kan ta del av när de promenerar stråket mellan Vaxholms gästhamn och rondellen.

Fönster med dekal som ger information om Vaxholms stads kommunikationskanaler.

En av fönsterdekalerna i centrala Vaxholm vägleder Vaxholmsbor och besökare till Vaxholms stads kommunikationskanaler.

Fönster med dekal som ger information om det omfattande kajprojkektet som pågår i centrala Vaxholm.

På det andra fönstret informerar Vaxholms stad om den omfattande kajrenoveringen som pågår en tid framåt, och om hur den som är intresserad kan fördjupa sig i aktuell information om det som sker i projektet.