Artikeln publicerades 18 juni 2024

Nya medborgare firades

Måndag 17 juni hölls en medborgarceremoni i Vaxholm för att välkomna nya svenska medborgare.

I anslutning till sista kommunfullmäktigesammanträdet innan sommaren hälsades Vaxholmsbor, som blivit svenska medborgare under 2023, välkomna vid en medborgarceremoni.

Ceremonin genomfördes i Kronängsskolan och leddes av kommunfullmäktiges ordförande Hanna Backström.

Bild från medborgarceremonin i Kronängsskolan.

Vid medborgarceremonin i Kronängsskolan uppvaktades nya medborgare av Kjetil Rindal, fullmäktiges förste vice ordförande och Hanna Backström, fullmäktiges ordförande.