Artikeln publicerades 26 juni 2023

Nyinvigning på Överby förskola

Med bandklippning, isglass och applåder invigdes, tisdag 19 juni, en ny klätterställning på Överby förskola på Resarö. Klätterställningen är kronan på verket i en renovering av förskolans gård.

Emma Jansson 5 år håller upp bandet som hon klippte av vid invigningen.

Alla förskolans barn och pedagoger, samt de vuxna som varit inblandade i renoveringen samlades på gräsmattan. Som vid alla riktiga invigningar fanns förstås ett blågult band att klippa. Peter Lindqvist (M) ordförande i barn- och utbildningsnämnden fick hjälp med invigningsklippet av Emma Jansson som går på förskolan och som snart ska fylla 6 år.

Den nya klätterställningen hade hållits avstängd för förskolans barn fram till den högtidliga invigningen. Emma var en av de allra första att klättra upp och prova rutschkanan.

Förutom en rutschkana och en ”hängbro” gjord av grovt plastnät erbjuder klätterställningen också bland annat en klättervägg och ett ”stuprör” med en tratt där barnen genast hällde sand som strilade genom röret och ut i en hög på marken.

Sanden runt klätterställningen är särskilt porös för att underlaget ska vara mjukt att landa på istället för ett vanligt sandunderlag som kan packa ihop till en hård yta.

– Vi har grävt ganska djupt för att få plats med säkerhetsbalkar under sanden så att ställningen stå riktigt stadigt, säger Olle Eriksson på TIA, som gjort arbetet på gården för Vaxholms stads räkning.

Olle bor själv i närheten, hans fru arbetar på förskolan och han har själv haft både barn och barnbarn som gått här.

– Det känns såklart extra kul att göra jobbet här på Resarö, säger han. Vi fick ju till och med en applåd av barnen.

Grundarbete runt byggnaderna

Klätterställningen är den synligaste delen av det arbete som gjorts på förskolans gård. Hela gården kring förskolan har restaurerats. Marken närmast byggnaderna är mjuk och rör sig. Det hade bland annat gjort att betongplattorna rört sig och ytan blivit ojämn. Nu har marken grävts upp och stabiliserats och marken närmast förskolan har asfalterats.

– Det har blivit jättefint och nu riskerar inte pedagoger och barn att snubbla över de sneda plattorna som vi hade tidigare, säger förskolans rektor Barbro Nyström.

Efter isglass, bandklippning och applåder var det dags att provklättra. Några enstaka förskolebarn vågade sig fram för ett första provåk, men efter några minuter var klätterställningen överfull med flera barn i kö för att få klättra upp.

Nya klätterställningen.

Mer information

För frågor kring renoveringen kontakta tekniska enheten, e-post tekniska@vaxholm.se.