Artikeln publicerades 2 oktober 2023

Oktober årets informationssäkerhetsmånad

Har du koll på din egen informationssäkerhet? Årets informationssäkerhetskampanj Tänk säkert handlar om att skydda din identitet och dina personliga uppgifter på nätet, till exempel genom säkra lösenord och säkerhetskopiering.

Varje år i oktober arrangeras EU:s informationssäkerhetsmånad. Årets kampanj kallas Tänk säkert och handlar bland annat om nätfiske, säkra lösenord och säkerhetskopiering. Syftet är att öka medvetenheten och höja kunskapen om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

I dagens samhälle ökar digitaliseringen snabbt och det finns allt fler tekniska och digitala lösningar för att underlätta vardagen. Informationssäkerhet handlar om att förhindra att information läcker ut, felaktigt ändras eller förstörs. Information kan finnas tryckt på papper, lagras på exempelvis din dator eller på sin telefon som ett sms. Det kan också vara det som anförtros dig av en vän eller kollega i ett samtal.

Du är värdefull

Informationen om dig är andra villiga att betala för. Om information som exempelvis kortuppgifter eller koder hamnar i fel händer kan konsekvenserna bli allvarliga. Därför är det viktigt att höja kunskapen och på så sätt stärka sin förmåga att skydda sig själv och andra.

För att skydda sig är det viktigt att förstå de vanligaste tekniska funktionerna vi stöter på i vardagen och vilka risker de kan medför. Okända länkar och bifogade filer kan till exempel genom endast ett klick ge bedragare åtkomst till information för att kunna använda din identitet på nätet. Den som använder offentliga öppna trådlösa nätverk, exempelvis på en flygplats, kan med enkla medel bli avlyssnad.

Att fundera på

  • Vilken information och teknik har du som är viktig för dig?
  • Diskuterar ni informationssäkerhet på din arbetsplats?
  • Vilka nätverk kopplar du upp dig på, kan du lita på att det är säkert?
  • Låter du andra använda din mobiltelefon, dator eller surfplatta utan att du har uppsikt?