Artikeln publicerades 12 februari 2024

Organisationen anpassas då antalet barn minskar

För Vaxholm visar befolkningsprognosen färre barn i grundskoleåldern de kommande åren (310 färre barn i för- och grundskoleåldern under åren 2020 – 2025). Utvecklingen beror på både utflyttning och lägre födelsetal. Ett vikande antal unga ställer krav på att verksamheterna anpassas till det förändrade behovet.

Sedan 2023 genomförs ett arbete för att möta dessa förutsättningar och Vaxholms stads utbildningsförvaltning har sett över både organisation och bemanning inför läsåret 2024/2025.

I planeringen blev det tydligt att elevantalet är för litet för att förvaltningen ska kunna fortsätta med samma organisation som tidigare, och det berör samtliga grundskolor i olika grad.

Inledningsvis riskerade 13 medarbetare inom grundskolan och sju medarbetare inom förskolan att drabbas av arbetsbrist. Av dessa har tre valt att säga upp sig i förtid, sju har omplacerats till annat arbete inom Vaxholms stad och tio medarbetare har fått en uppsägning som träder i kraft augusti 2024.

Varje skola planerar nu under vårterminen och lägger klassernas scheman på samma vis som inför varje nytt läsår. Det arbetet leds av skolans rektor, vårdnadshavare hålls informerade bland annat via V-klass och målet är att på bästa sätt organisera verksamheten inom förskolor och skolor med hållbar ekonomi och fortsatt höga skolresultat och trygghet.

Att Vaxholms skolor ska ha trygga elever och hög kvalitet som fortsatt står stark i jämförelser med andra är ett självklart fokus framåt.

Om du undrar något

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Vaxholms stads skolchef Myrna Selenius eller förvaltningschef André Wallin via barn- och utbildningsförvaltningens e-post: utbildning@vaxholm.se