Artikeln publicerades 20 mars 2018

Rubrik

Ingress

Vaxholms stad färdigställer gymlokalen på Campus Vaxholm

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att färdigställa lokalen för gymverksamhet i Sporthallen på Campus Vaxholm. Samtidigt påbörjas arbetet med upphandling av driften av gymmet.

På kommunstyrelsens möte 15 mars beslutades det att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att färdigställa den tomma lokalen högst upp i nya sporthallen på Campus Vaxholm. Lokalen som är tänkt för gymverksamhet består idag av råyta. I och med det nya uppdraget kommer Vaxholms stad att färdigställa lokalen och påbörja arbetet med att upphandla en entreprenör som ska sköta driften av gymmet.

Upphandlingen av driften kommer att genomföras enligt den nya lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Planen är att upphandlingen ska genomföras under våren och att lokalen ska vara färdigställd under 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Alexander Wahlstedt, chef tekniska enheten i Vaxholms stad, telefon 08-541 708 06.