Artikeln publicerades 26 oktober 2023

Säkra din personliga information

Har du koll på din informationssäkerhet? Årets informationssäkerhetskampanj Tänk säkert handlar om att skydda din identitet och dina personliga uppgifter på nätet, till exempel genom säkra lösenord och säkerhetskopiering. Kampanjen pågår under oktober men informationssäkerheten är såklart viktig att tänka på året runt.

Varje år i oktober arrangeras EU:s informationssäkerhetsmånad. Årets kampanj kallas Tänk säkert och handlar bland annat om nätfiske, säkra lösenord och säkerhetskopiering. Syftet är att öka medvetenheten och höja kunskapen om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Agera på ett säkert sätt

För att följa kampanjens uppmaning Tänk säkert är det viktigt att du känner till hur du kan agera säkert på nätet. Ge inte ut mer information om dig själv än nödvändig. Bedragare kan ha personliga uppgifter om dig som de hittat på nätet för att lura dig. Var vaksam med vem du väljer att lita på.

Lösenordet är din nyckel

Lösenord är nycklar till din information. Skydda informationen genom långa och komplexa lösenord som blandar stora och små bokstäver, siffror och specialtecken. Undvik att använd samma lösenord till flera tjänster och använd flerfaktorsinloggning om det. Ta gärna hjälp av en digital lösenordshanterare.

Bara du ska använda ditt Bank-ID

E-legitimation, till exempel Bank ID, är som ditt fysiska pass fast digitalt och används för att bekräfta att du är du. Du är den enda som ska använda din e-legitimation och logga aldrig in på uppmaning av någon annan. Bedragare kan försöka komma åt din e-legitimation genom att utge sig för att vara myndigheter, banker eller till och med släktingar. Ärendena beskrivs ofta som akuta och du uppmanas att legitimera dig för att få hjälp. Dubbelkolla alltid vem du legitimerar dig till och vem mottagaren är.

Glöm inte att säkerhetskopiera

För att behålla din information om det skulle hända något med din dator eller mobiltelefon, säkerhetskopiera informationen. Använd exempelvis ett USB-minne, en hårddisk eller molntjänst för att säkerställa att du har tillgång till informationen även om något skulle hända.

Att tänka på:

  • Lämna aldrig ut dina lösenord, e-legitimation eller koder.
  • Använd långa, komplexa lösenord och flerfaktorinloggning där det går.
  • Logga aldrig in på uppmaning av någon annan.
  • Säkerhetskopiera ofta.