Artikeln publicerades 19 oktober 2023

Samråd för vattentjänstplan 18/10–29/11

Stadsbyggnadsförvaltningen har presenterat ett förslag till ny vattentjänstplan. Under sex höstveckor hålls nu ett samråd då allmänheten kan läsa och komma med synpunkter på planen.

Karta över Vaxholms öar. De områden som omfattas av vattentjänstplanen är markerade i blått.

En vattentjänstplan är en plan för den långsiktiga försörjningen av vatten och avlopp i kommunen. Planen för att bygga ut kommunalt vatten och avlopp är till exempel en central del i vattentjänstplanen.

Vaxholms stad har även tidigare haft planer för vatten och avlopp i olika former, men från och med början av 2023 är det ett lagkrav för kommuner att ta fram en vattentjänstplan.

Välkommen med synpunkter

Samrådet vänder sig i första hand till de fastighetsägare och myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av planen.

Efter samrådet hanteras inkomna synpunkter och ett bearbetat förslag ställs ut för granskning. Slutligen presenteras planförslaget för kommunens politiker för att sedan antas av kommunfullmäktige.

Om du har synpunkter, skicka in ditt yttrande senast onsdag 29 november 2023 till Vaxholms stads planenhet, e-post: plan@vaxholm.se

På sidan VA-plan och Vattentjänstplan kan du läsa förslaget till vattentjänstplan.