Artikeln publicerades 23 maj 2024

Sjökort som ger dig koll på känsliga bottnar

Skippo lanserar en ny funktion i sina digitala sjökort som visar känsliga undervattensmiljöer i Stockholms skärgård. Båtförare kan nu enkelt se var det finns skyddsvärda områden och grunda vikar med värdefull undervattensvegetation. I dessa områden rekommenderas det att köra försiktigt och lyfta ankaret rakt upp för att inte skada miljön. Detta är en viktig funktion för att skydda Stockholms skärgårds unika natur.

Informationen om undervattensmiljöerna kommer från botten- och vegetationsundersökningar bland annat genomförda av Stockholms universitet och Länsstyrelsen i Stockholms län. Två typer av skyddsvärda områden finns med på kartan. Dels de ekologiskt viktiga ålgräsängarna och dels avgränsade grunda vikar med hög ekologisk status och undervattensvegetation med hotade arter.

Undervattenvegetation

– Nu kan vi alla vara med och bidra till en levande skärgård med ett rikt marint växt- och djurliv. Det här digitala hjälpmedlet hjälper oss alla att agera hållbart på sjön. Var med och bidra du också, säger Marie Norstedt, vattenstrateg på Vaxholms stad.

Projektet Ekosystembaserad Havsförvaltning Länk till annan webbplats. är ett samarbete som startade 2021 och samlar en bred grupp av aktörer som arbetar med havsmiljöfrågor. Forskare på Stockholms universitets Östersjöcentrum, Skärgårdsstiftelsen, Svenska Båtunionen, Värmdö kommun, Vaxholms stad samt företaget Skippo har tillsammans arbetat fram den nya funktionen som finns tillgänglig i Skippos app med digitala sjökort.

– Vi har i många år arbetat med att skydda känsliga undervattensmiljöer, till exempel genom att lägga ut fasta bojar för att minska ankringsskador, men det här samarbetet tar den ambitionen till nästa nivå och hjälper våra besökare att bli ännu mer miljösmarta när de vistas i Stockholms skärgård, säger Cecilia Wibjörn på Skärgårdsstiftelsen.

Här är några av de viktigaste sakerna att veta:

  • Funktionen är tillgänglig nu i Skippos app för iOS och Android.
  • Du kan ladda ner appen gratis.
  • I appen kan du se var de känsliga områdena finns.
  • I känsliga områden, kör försiktigt och lyft ankaret rakt upp.
  • Områdena är också fina att snorkla i.
Mobiltelefon visar Skippos app för digitala sjökort