Artikeln publicerades 2 oktober 2023

Sök bidrag för energieffektivisering

Nu kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas ansöka om bidrag för energieffektivisering.

Bidraget kan ges till materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Det är också möjligt att få bidrag för andra energieffektiviserande åtgärder på huset till exempel isolerande åtgärder på ytterväggar, tak och fönster.

Ansökan görs i en e-tjänst hos Boverket. Ansökan handläggs sedan av länsstyrelsen som också tar beslut och svarar på frågor.

Ansök om stöd: Boverket.se, Bidrag för energieffektivitsering i småhus Länk till annan webbplats.

Ta hjälp av din lokala energi- och klimatrådgivare om du vill veta mer.

Läs mer om Vaxholms energi- och klimatrådgivning.