Artikeln publicerades 18 juni 2024

Sommaruppehåll i kajrenoveringen

Efter att grundläggningsarbetet i Österhamnen nu är klart tar kajrenoveringen sommaruppehåll. I augusti drar sedan arbetet igång igen både i Öster- och Västerhamnen.

Flygfoto över Österhamnen och arbetsområdet.

I början av året inleddes den efterlängtade kajrenoveringen med grundläggningsarbete i Österhamnen. I den första etappen har nu cirka 200 meter metallspont satts på plats.

Projektledaren Robert Klingvall och övriga medarbetare i kajprojektet är tacksamma för det stöd som invånare och det lokala näringslivet i Vaxholm har visat för projektet hittills.

Under våren har entreprenörer upphandlats till höstens arbeten. Företaget Sventab har fått i uppdrag att bygga en krönbalk av betong längs sponten i Österhamnen. En annan upphandling som fortfarande pågår handlar om Västerhamnens markarbeten, arbeten med vatten och avlopp samt finplanering.

Uppehåll under sommaren

Nu tar kajrenoveringen sommaruppehåll under den mest intensiva turistsäsongen i Vaxholm och drar sedan igång igen till hösten. Då kommer arbeten att pågå i Öster- och Västerhamnen samtidigt.

– Det är då det verkligen kommer att bli kännbart, säger projektledare Robert Klingvall. Vi kommer att behöva stänga av vägen vid gästhamnen och fortsatt ha avstängt arbetsområde och enkelriktat utanför hotellet. Hamngatan blir då den enda vägen in till centrala Vaxholm. Det kommer att bli ganska jobbigt under en tid men tyvärr går det inte att bygga en ny kaj på något annat sätt.

Film: Vad händer i höst?

Här berättar projektledare Robert Klingvall och planarkitekt Anna Rhedin om vilka arbeten som planeras på kajen under hösten:

Mer information

Läs mer om kajprojektet här: Vaxholms kajer

Du kan också följa kajprojektet på instagram: vaxholms_kajer.

Kika på hur kajen kommer att se ut när den är klar i en digital rundvandring: Vaxholm 360 Länk till annan webbplats..

För frågor kontakta projektgruppen via e-post: kajen@vaxholm.se.