Artikeln publicerades 6 juni 2024

Sprängningsarbete vid Grenadjärsvillan på Rindö

Under sommaren förbereds ett område i Rindö hamn för att bygga nya bostäder. Exploatören Tornstaden kommer bland annat att anlägga en väg, bygga vatten och avlopp och spränga i berg i två omgångar.

Inom detaljplan 408 för Rindö hamn etapp 3 Grenadjären kan 21 nya villor byggas. Före årsskiftet började exploatören Tornstaden och Roslagsvatten de förberedande markarbetena på platsen för att bygga ut infrastrukturen. Vatten och avlopp ska byggas ut och en ny kvartersväg anläggas.

Måndag 10 juni börjar arbeten med schakt, sprängning, ledningsförläggning och att bygga kvartersvägen.

Sprängningen kommer enligt planeringen att göras i två etapper som kommer att ta cirka 3 veckor vardera.

Den första omgången är planerad till perioden 10–28 juni och den andra till 8–12 juli samt 5-16 augusti. Sprängning kan då ske på vardagar klockan 07.00–19.00. Datumen är preliminära.

En riskanalys har gjorts och inför sprängningen kommer närliggande fastigheter att besiktigas och få mätare uppsatta. Avisering om detta sker separat till berörda genom Westberg vibrations- och omgivningskontroll.

Arbetet förväntas pågå till och med oktober 2024 med semesteruppehåll 15 juli till och med 5 augusti.

Under arbetet kommer området att spärras av för allmänheten. Strandstigen nedanför Grenadjärsvillan förväntas kunna vara öppen under arbetena. Rindövägen kommer att kunna vara framkomlig under sprängarbetena, med undantag för kortare tillfälliga avstängningar.

Mer information

För frågor, kontakta Tornstadens projektledare Caroline Damm, e-post: Caroline.damm@tornstaden.se.

Läs mer om detaljplan 408 Rindö hamn etapp 3, Grenadjären här: Gällande detaljplaner Rindö - Vaxholms stad