Artikeln publicerades 14 juni 2024

Stenkross på Rindö

Under sommaren och fram till och med oktober genomför Tornstaden markarbeten i området vid Grenadjärsvillan på Rindö. Förutom schakt- och sprängningsarbete kommer man också att krossa sten.

Inom detaljplan 408 för Rindö hamn etapp 3 genomförs under sommaren sprängningar under sammanlagt 6 veckor. Arbetet är planerat till perioderna 10–28 juni, 8–12 juli samt 5–16 augusti. Sprängning kan då ske på vardagar klockan 07.00–19.00. Datumen är preliminära.

Markarbetet förväntas pågå till och med oktober 2024 med semesteruppehåll 15 juli till och med 5 augusti.

Stenkross vid Rindö kullar

De stenmassor som sprängs bort vid markarbetet kommer sedan att krossas och sorteras på plats på Rindö för att sedan återanvändas som fyllnadsmaterial vid Grenadjärsvillan.

Tornstadens entreprenör har gjort en anmälan till SRMH, Södra Roslagens miljö- och hälsokontor, om återvinning av sprängsten från byggnationsarbete. Den här sortens verksamhet är anmälningspliktig men enligt miljöbalken krävs inget tillstånd.

Enligt anmälan kommer stenkrossen att användas vid olika tillfällen från maj till och med september, med semesteruppehåll 15 juli till 9 augusti. Klockslagen då stenkross får förekomma är vardagar klockan 08.00–16.30.

Stenkrossen kommer att stå inne på området bland Rindö kullar och entreprenören kommer att följa Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser.

Mer information

För frågor, kontakta Tornstadens projektledare Björn Jonasson, e-post: bjorn.jonasson@tornstaden.se.

Läs mer om detaljplan 408 Rindö hamn etapp 3, Grenadjären här: Gällande detaljplaner, R indö - Vaxholms stad Länk till annan webbplats.

Läs mer om sommarens sprängningsarbete: Sprängningsarbete vid Grenadjärvillan på Rindö - Vaxholms stad Länk till annan webbplats.