Artikeln publicerades 13 oktober 2023

Tänk säkert: Skydda dig mot nätfiske

Den vanligaste metoden för att bedrägligt komma åt värdefull personlig information kallas nätfiske eller phishing. Genom att vara vaksamhet och inge klicka på okända länkar kan du minska risken för att bli utsatt.

Nätfiske eller phishing görs ofta genom e-postmeddelanden som till en början kan se oskyldiga. Bedragaren försöker få personen att agera på ett sätt som gör det lätt att komma åt personlig information. Du kan uppmanas fylla i känsliga uppgifter eller klicka på en länk som kan innehålla skadlig kod som ger bedragare kontroll över din utrustning och information.

Spelar på falsk trygghet

I falska e-postmeddelanden utger sig bedragare för att vara välkända organisationer eller använda sig av aktuella händelser för att verka trovärdiga. För att locka dig använder sig bedragare ofta av brådskande och attraktiva erbjudanden för att du ska släppa din vaksamhet. Ett mejl som berättar att du är utvald för ett specifikt erbjudande eller pris kan verka lockande. Men för att ta del av det uppmanas du fylla i kortuppgifter eller lösenord.

Är du osäker på avsändaren eller innehållet, avstå från att öppna. Om du angivit inloggningsuppgifter, ändra dem omedelbart. Har du angett bank- och kortuppgifter, kontakta din bank eller kreditkortsföretag och spärra kortet.

Genom säkert beteende kan du minska risken att bli utsatt. Ge inte ut mer information om dig själv än nödvändigt.

Att tänka på

  • Granska mejl noga innan du klickar på en länk eller en bifogad fil. Är meddelandet förväntat och brukar avsändaren uttrycka sig på det här sättet?
  • Var vaksam och klicka inte om meddelandet innehåller uppmaningar att exempelvis lämna ifrån dig kontonummer eller lösenord, ber dig ladda ner bilagor eller uppmuntrar dig att agera snabbt.
  • Om du har misstankar bör du undvika att öppna eller klicka på länkar och bilagor.

EU-kampanj: Tänk säkert

Varje år i oktober arrangeras EU:s informationssäkerhetsmånad. Årets kampanj kallas Tänk säkert och handlar bland annat om nätfiske, säkra lösenord och säkerhetskopiering. Syftet är att öka medvetenheten och höja kunskapen om informations- och cybersäkerhetsfrågor. Sprid gärna dina egna kunskaper om säkert beteende till andra.