Artikeln publicerades 19 januari 2024

Träsvampar i Vaxholms skogar

Vad är det för jättelika Karl Johansvampar i trä som dykt upp på flera platser i Vaxholms skogar? Svamparna, som sågats ut ur stubbar, är ett slags signatur från skogsförvaltaren Naturskog.

Sedan i höstas arbetar Naturskog med att rensa, gallra och förvalta de kommunägda skogarna i Vaxholm enligt Vaxholms stads skogsvårdsplan. Som en signatur att de varit på plats har skogsvårdarna på några platser skulpterat en stube till svamp med hjälp av motorsåg. Svamparnas storlek varierar utifrån stubbens storlek.

Sådana svampar finns nu till exempel i korsningen mellan Tallarövägen och Eriksövägen, bakom vattenpumphuset och i bokskogen nära Blynäsgården.

Förutom att sätta ett signum från Naturskog på platsen kanske träsvamparna kan användas som ett litet bord eller en pall för skogens mänskliga besökare. På sikt kommer svampstubbarna sedan att bli bon för insekter.

Bild på träsvamp skulpterad ur stubbe.