Artikeln publicerades 12 oktober 2023

Tyck till om Vaxholm

Fram till början av november pågår Statistiska centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning i Sveriges kommuner. Ett slumpmässigt urval av Vaxholms invånare har bjudits in att delta. Är du en av dem så passa på att vara med och påverka Vaxholms utveckling.

Undersökningen görs genom att 1 000 slumpvis utvalda Vaxholmare som fyllt 18 år får svara på en enkät och tycka till om sin kommun. Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheter till inflytande.

Resultaten från SCB-undersökningen är ett underlag för att förbättra Vaxholms stad som en plats att leva på. De används bland annat som stöd för att sätta upp nya mål och för att följa upp resultat i kommunens olika nämnder och verksamheter.

Enkäten är öppen fram till 7 november. Resultatet presenteras i SCB:s statistikdatabas i december.

Skriv till oss

Du som inte är inbjuden att medverka i enkäten den här gången kan alltid ta kontakt med Vaxholms stad och skicka in dina synpunkter genom vår e-tjänst Skriv till oss. Länk till e-tjänsterna hittar du på webbplatsens förstasida.