Artikeln publicerades 30 augusti 2023

Utesäsongen på Hamngatan förlängs

I och med att byggstarten av kajen flyttats fram så har samlingsstyret beslutat att förlänga tiden för gångfartsområde på Hamngatan i centrala Vaxholm. Det innebär att gångfartsområdet i år fortsätter som under sommarsäsongen fram till och med 14 oktober. Det öppnar samtidigt möjlighet för näringsidkare att fortsatt bedriva uteservering, men de behöver ansöka om nytt tillstånd för nyttjande av allmän platsmark hos polisen.

Området behåller nuvarande utformning med parkeringar enbart på södra sidan av Hamngatan.

Enligt ett tidigare beslut i nämnden för teknik, fritid och kultur var området planerat som gångfartsområde från 1 juni till 31 augusti, men det nya beslutet innebär att utesäsongen på Hamngatan förlängs fram till och med 14 oktober 2023.