Artikeln publicerades 10 juli 2023

Utställning om rådhuset i rådhuset

Från och med måndag 10 juli finns en sommarutställning i rådhuset där rådhusets historia samt pågående renovering beskrivs.

Utställningen är kostnadsfri och öppen på vardagar under turistbyråns öppettider 10.00–17.00. Du hittar den till höger innanför entrén på rådhusets bottenvåning, i anslutning till kajprojektets fasta utställning.

Du kan också läsa om rådhusets renovering på sidorna 12–13 i senaste numret av kommuntidningen:

Viktigt i Vaxholm nr 2, 2023. Pdf, 3.3 MB.