Artikeln publicerades 16 januari 2024

Vad kommer tidningen att heta?

Vaxholms stads tidning Viktigt i Vaxholm delas ut till alla hushåll fyra gånger om året. 2022 gav vi tidningen en ansiktslyftning. I samband med att den fick en ny formgivning började vi även fundera över namnet.

Tre tidningar med namnet Viktigt i Vaxholm, placerade på ett tangentbord.

Vi hade då börjat tänka att namnet Viktigt i Vaxholm har lite väl mycket av ett inifrån-perspektiv. För vilka är vi att avgöra vad som är viktigt för dig? Ska vi skriva dig på näsan vad som är viktigt – det avgör du väl själv?

Vi ville ha ett inkluderande namn

Visst, tidningen skriver om viktiga saker – men för Vaxholmsbor som har sina seniorer, barn, idrottsklubbar, jobb här eller på andra platser så finns det ju väldigt många viktiga frågor. Och människor och platser som inte syns i tidningen är såklart också viktiga för oss i Vaxholm!

Och vi ville ha ett namn som är inkluderande. Tidningens målgrupp är alla som bor i Vaxholm – och alla som bor här är en del av Vaxholms stad. Tillsammans är vi Vaxholm.

Så i en av höstens tidningar förra året frågade vi läsare om förslag på namn till tidningen. Ska bevara eller byta?

Både bevara och tänka nytt?

Vi fick många svar. Flera tyckte inte att vi skulle byta namn. De gillade Viktigt i Vaxholm och några av kommentarerna vi fick var:

Tidningen har funnits flera år och jag kan bara tro att vaxholmarna vet att det är kommunens tidning med nyttig och bra information om vad som händer. Att byta namn, om det inte grundar sig på en faktamässig och saklig grund vore bara att radera ut allt arbete som varit med tidningens nuvarande namn. ”

Ett namnbyte kanske inte var helt självklart, vilket gjorde att vi intresserade oss för möjligheter att både bevara och tänka nytt. Skulle det vara möjligt? När flera namnförslag trillat in var det faktiskt ett förslag som återkom flera gånger.

”Absolut inget fel på nuvarande namn. För att ge ett lite varmare och personligare intryck kan man tänka sig ett eventuellt nytt namn kunde vara Vi i Vaxholm. Tidningen är innehållsmässigt alldeles utmärkt!”

Tackar! Och en annan skrev:

”Varför inte göra det väldigt enkelt? Stryk: ktigt…. Så återstår Vi i Vaxholm. Inkluderande och angeläget.”

Ja, vi ville ju ha ett inkluderande namn. Och så återkom det igen:

”Ett förslag på namnbyte för Viktigt i Vaxholm! Ta bort några bokstäver i ’Viktigt’ till "Vi i Vaxholm!"

Vi övervägde lite olika namnförslag, men det var slutligen svårt att inte gå på det namn som flera föreslagit. Det är inkluderande och ett sätt att både bevara det gamla och ta in det nya.

Utgivningsbeviset på plats

Vi ansökte och PRV godkände vårt nya namn. I kontakten med PRV upptäckte vi samtidigt att det saknades ett utgivningsbevis för vår ”gamla” tidning. Det var olyckligt, men att vi upptäckte det gjorde det möjligt att snabbt ställa allt till rätta. Nu har vi ett utgivningsbevis för den gamla tidningen med det nya namnet Vi i Vaxholm.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla som bidragit med förslag! Och alla ni som bidragit till det slutliga namnet har ett litet pris att vänta när årets första nummer av Vi i Vaxholm kommit ut. Så vi hörs snart om det!