Artikeln publicerades 30 juni 2022

Väntjänster prisade

Vaxholms stads förtjänsttecken 2022 går till tre aktiva kvinnor i Väntjänsten i Vaxholm. Birgitta Nyhlén, Eva Westberg och Ulla Magne får utmärkelsen för sina insatser och ideella arbete till stöd och glädje för kommunens äldre.

Beslutet att tilldela Birgitta Nyhlén, Eva Westberg och Ulla Magne Vaxholms stads förtjänsttecken fattades i kommunstyrelsen 3 juni.

Motivering: Birgitta Nyhlén, Eva Westberg och Ulla Magne tilldelas Vaxholms stads förtjänsttecken 2022 för deras insatser inom Väntjänsten som har till syfte att vara ett komplement till kommunens hemtjänst och motverka ensamhet. De har ideellt arbetat till stöd och glädje för äldre invånare i Vaxholm. Som exempel kan lyftas ett stort antal medföljar- och besöksuppdrag till sjukhus, tandläkare, optiker med mera. De har också anordnat festliga luncher såsom påsk- och julaftonsluncher på Träffpunkt Kanonen samt anordnat aktiviteter på de särskilda boendena med bland annat båtutflykter.

De tre mottagarna av förtjänsttecknet 2022.

Årets mottagare av Vaxholms förtjänsttecken.

Vem kan tilldelas förtjänsttecknet?

Förtjänsttecknet kan tilldelas den som genom speciellt förtjänstfulla insatser gagnat Vaxholms stad eller den som i egenskap av föreningsledare utfört ett framgångsrikt ledarskap med anknytning till Vaxholms stad.

Utdelningen sker en gång per år och alla invånare i Vaxholm kan vara med och nominera. Kommunstyrelsen bestämmer vem eller vilka som får utmärkelsen.