Artikeln publicerades 2 januari 2024

Vaxholmsborna tryggast och lyckligast i länet

Länsstyrelsens medborgarundersökning 2023 visar att Vaxholmsborna känner sig tryggast och lyckligast i hela Stockholms län. I övriga länet ser länsstyrelsen hur pessimismen ökar.

Drygt 8 800 personer i åldrarna 18–85 har svarat på Länsstyrelsen i Stockholms medborgarundersökning 2023. Undersökningen genomförs vartannat år och frågorna handlar bland annat om ekonomi, trygghet, boende och förtroende för samhällsfunktioner.

Av Vaxholmsborna uppger 88 procent att de inte upplevt rädsla eller otrygghet kvälls- eller nattetid de senaste 12 månaderna, vilket är den högsta andelen i länet. Detsamma gäller dagtid, då 94 procent inte upplever rädsla eller otrygghet. Bara 5 procent av Vaxholmarna uppger att de flera gånger avstått från en aktivitet på grund av rädsla att utsättas för brott, vilket är lägsta siffran i länet.

Mer än två tredjedelar av de svarande i Vaxholm uppger att de i stor utsträckning kan lita på andra i området där de bor. De som uppger låg eller ingen tillit är endast 4,4 procent, lägsta siffran bland alla kommunerna i länet.

Vaxholm toppar trygghetsindex

Ett trygghetsindex har tagits fram för hur kommuninvånarna upplever trygghet och tillit. Vaxholm toppar listan med högst indexvärde i länet vilket alltså visar att Vaxholms invånare på ett övergripande plan känner sig tryggare jämfört med befolkningen i länets övriga kommuner.

Lyckokänslor sjönk under pandemin

I samband med Coronapandemin sjönk generellt andelen invånare i länet som beskriver att de är nöjda med de liv de lever. År 2023 har nöjdheten eller känslan av lycka ännu inte återhämtat sig.

Vaxholm toppar dock listan över den högst skattade nöjdheten och lyckan i länet tillsammans med Danderyd och Vallentuna.

Pessimism i övriga länet

Länsstyrelsen beskriver att siffrorna i årets upplaga av medborgarundersökningen ger en pessimistisk bild. Betydligt fler i Stockholms län anser nu att den privata ekonomin har försämrats jämfört med mätningen för två år sedan. Den känslan återspeglar sig också i hur man skattar nöjdheten med livet. Den lägre lyckonivån, som blev synlig för första gången vid förra mätningen, håller i sig. Dessutom ökar andelen som tror att tryggheten i länet kommer att försämras.

Mer information

Du hittar hela undersökningen på Länsstyrelsen.se, Stockholm, Medborgarundersökning Länk till annan webbplats.

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/om-oss/om-lansstyrelsen-stockholm/om-lanet/medborgarundersokning.html