Artikeln publicerades 19 februari 2024

Vaxholms centrumutveckling fortsätter framåt

Projektet "Vaxholms centrumutveckling", som syftar till att utveckla stadskärnan och göra Vaxholm till en levande skärgårdsstad året runt, fortsätter framåt. På vår projektsida kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i projektet.

Under det senaste året har det arbetats med att kartlägga nuläget och samla in idéer och synpunkter från invånare, näringsliv och andra intressenter. Utifrån detta har en centrumstrategi sammanställts och godkänts av kommunstyrelsen.

Just nu pågår arbetet med att ta fram den handlingsplan som ska omsätta strategin i konkreta åtgärder. Handlingsplanen förväntas vara klar under våren 2024.

Håll dig uppdaterad om projektet

Vi lägger regelbundet upp information om vad som händer i projektet på sidan Centrumutveckling. Här kan du bland annat ta del av minnesanteckningar från möten, nulägesbeskrivning och centrumstrategin i sin helhet.

Bilden visar en del av Vaxholms stadskärna.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta processledare Linda Wahlström.

E-post: linda.wahlstrom@vaxholm.se