Artikeln publicerades 27 april 2021

Vaxholms näringsliv ökade 2020 trots pandemin

Näringslivet i Stockholm drabbades hårt av pandemiåret 2020. Men nu visar det sig att Vaxholm tillsammans med Österåker är de kommuner där näringslivets omsättning istället ökat rejält. Under 2020 ökade den ekonomiska omsättningen för Vaxholms näringsliv med 10 procent.

Under det tuffa pandemiåret 2020 föll näringslivets omsättning i Stockholms län med 58,2 miljarder enligt en undersökning som Stockholms handelskammare gjort utifrån Statistiska centralbyrån SCBs momsregister. Sigtuna hade till exempel en negativ utveckling på 23 procent, Sundbyberg minus 11 procent, och Upplands Väsby minus sex procent.

Österåker och Vaxholm sticker ut

Men två kommuner i undersökningen sticker ut med positiva resultat. Österåker klarade sig allra bäst och växte med 15 procent och Vaxholm var näst bäst med en ökning på 10 procent.

Enligt Stockholms handelskammare beror de stora skillnaderna i hög grad på hur beroende kommunen är av människors resande och kontaktnära näringar. Tappen är i hög grad en effekt av att människor i större utsträckning än tidigare jobbat hemifrån, vilket har minskat konsumtionen på platser dit många pendlar för att arbeta. Det är också en förklaring till att många kommuner längre ifrån länets centrum sett en ökning under 2020. När ovanligt många personer arbetar hemma i Vaxholm och handlar mer mat och annat lokalt så märks det på näringslivets omsättning.

– Det här resultatet motsvarar till stor del det vi sett, säger Mikaela Lodén, näringslivsansvarig i Vaxholm. Vissa företag i Vaxholm har haft det jättetufft och har det fortfarande, men vi kan också se att det har gått helt okej för många företag och riktigt bra för vissa.

Glädjande ansvarsfullt arbete

Kommunstyrelsens ordförande Malin Forsbrand (C) är glad över att det gått så bra för Vaxholm. Hon tycker att Vaxholms företagare har tagit ett stort ansvar under pandemin, bland annat genom att hålla avstånd och säkerställa att restriktioner följs på restauranger, i butiker med mera.

– Företagen är ju väldigt viktiga för vår stad, de står för jobb, utveckling, service och trygghet, säger hon. Därför är det glädjande att se att näringslivet här ökar i omsättning – bra jobbat! Samtidigt har flera branscher det tufft. Det är viktigt att vi underlättar och stöttar på de sätt vi kan, som kommun och som enskilda invånare. Vi vill ju ha vårt näringsliv kvar även efter pandemin.

Resor, hotell och kultur hårt drabbade

Sett till branscher var tappen i Stockholms län enligt undersökningen störst hos resebyråer och researrangörer, minus 63 procent, och inom hotell där 56 procent av omsättningen försvann under året. Andra näringar som haft det tufft är bland annat kultur- och evenemangsnäringen och transportsektorn till exempel taxibranschen.

Samtidigt ökade omsättningen i flera näringar under 2020, däribland bygg, information- och kommunikation, fastighet och finans.

Stödåtgärder för företagen i Vaxholm

Här är exempel på stödåtgärder som Vaxholms stad vidtagit för att underlätta för lokala företag under pandemin:

  • Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (förutsatt att polisen beviljar ansökan).
  • Restaurangernas uteserveringar är kostnadsfria fram till och med 30 april 2021.
  • Vaxholms stad har en generös hållning till ansökningar från butiker och uteserveringar om utökad verksamhet utomhus (exempelvis skyltning och försäljning).
  • Möjlighet att få anstånd med, eller uppdelning av, fakturor utställda av Vaxholms stad. Detta är inte en generell åtgärd så ta alltid kontakt med oss för att vi ska kunna bedöma varje enskilt fall.
  • Korta ner betalningstider till Vaxholms stads leverantörer.
  • Vaxholms stad ska sträva efter att prioritera lokala företag vid inköp av varor och tjänster och vid bokning av kurser och konferenser.
  • Uppmärksamma företagen om stöden på verksamt.se via mejl och på kommunwebben.
  • På senaste kommunfullmäktigesammanträdet, 19 april 2021, beslutades att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd inte ska inte ta ut någon avgift för tillsyn enligt alkohollagen i Vaxholms stad under 2021.