Artikeln publicerades 19 september 2023

Vaxholm tryggast i länet

Vaxholmarnas svar i polisens årliga trygghetsmätning visar att invånarna i kommunen känner sig trygga. Tryggheten är fortsatt hög och invånarnas rädsla för att utsättas för brott har minskat i jämförelse med tidigare år. Vaxholm toppar därmed listan över upplevd trygghet i hela Stockholms län.

Andelen invånare i Vaxholm som känner sig mycket trygga och ganska trygga under kvällstid ligger på 90 procent. Det är högre än snittet i polisregion Stockholm, 71 procent, respektive i Södra Roslagen, 80 procent. Ingen Vaxholmare i undersökningen svarade att den känner sig mycket otrygg under kvällstid.

Oron för att utsättas för våld, hot, stöld och bedrägeri har minskat liksom de självrapporterade svaren om att man utsatts för de brotten. Upplevelsen av att vara utsatt för skadegörelse ligger något högre jämfört med tidigare år samtidigt som nivån ligger mycket lägre i jämförelse med snittet i länet.

– Mätningen visar positiva resultat och att Vaxholm är en trygg kommun. Arbetet går i rätt riktning, men vi är inte nöjda än. Målet är att alla i Vaxholm ska känna sig trygga, säger Alexander Delis, säkerhetschef, Vaxholms stad.

Samverkan mellan kommun och polis

God samverkan är en viktig förutsättning för ett effektivt trygghetsarbete. Vaxholms stad och polisen samarbetar för att bibehålla och stärka den upplevda tryggheten i kommunen. Tillsammans med andra aktörer görs också gemensamma lägesbilder som lägger grunden för trygghetsarbetet.

– Resultaten från trygghetsmätningen kommer analyseras vidare och ge oss riktning i hur vi ska prioritera och rikta våra insatser för att lyckas uppnå ett ännu tryggare Vaxholm, säger Lovisa Hammarström, trygghets- och säkerhetssamordnare, Vaxholms stad.

Jämförande staplar mellan Vaxholm, Södra Roslagen och polisregion Stockholm.

Om trygghetsmätningen

Trygghetsmätningen omfattar samtliga 27 kommuner i polisregion Stockholm där drygt 35 000 personer i åldern 16–84 år har svarat på frågor om hur de ser på tryggheten i sitt närområde. För Vaxholms stad deltog cirka 538 personer. Syftet med mätningen är i huvudsak att utveckla polisen och kommunernas arbete och att effektivt mäta effekterna av de insatser som genomförs.