Artikeln publicerades 23 november 2023

Vill du bli god man eller förvaltare?

Som god man eller förvaltare företräder du en person som inte själv kan bevaka sina rättigheter och tillgångar. Det handlar om att ge stöd och fatta beslut som gynnar personens intressen, och säkerställa att deras behov och önskemål tillgodoses på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Är du intresserad av att stödja någon som god man eller förvaltare? Såhär går det till i Vaxholms stad.

Vaxholms stad har en gemensam överförmyndarnämnd med Värmdö kommun samt avtalssamverkan med Nacka kommun som sköter förvaltningen åt alla tre kommuner avseende överförmyndarfrågor. Det innebär att du ska vända dig till Nacka kommun om du vill stödja någon som god man eller förvaltare.

Intresseanmälan görs via Nacka kommun

Du anmäler ditt intresse av att bli god man eller förvaltare på Nacka kommuns webbplats. Här hittar du också information om vad uppdraget innebär, vilken kunskap och utbildning som krävs och vem som kan bli god man eller förvaltare: Vill du bli god man eller förvaltare?, Nacka kommun Länk till annan webbplats.

Du som behöver en god man eller förvaltare

På Nacka kommuns webbplats hittar du också information om vad som gäller om du vill ansöka om att få en god man eller förvaltare. Om du, på grund av till exempel hälsoskäl, inte klarar av att sköta din ekonomi eller andra viktiga uppgifter som gäller dig själv, kan du ansöka om att få en god man eller förvaltare som hjälper dig. Skillnaden mellan en god man och en förvaltare är att en god man alltid måste ha ditt tillstånd när det gäller olika åtgärder, medan en förvaltare själv kan bestämma om exempelvis din ekonomi.

På Nacka kommuns webbplats kan du läsa mer om vad som gäller och hur du ansöker om en god man eller förvaltare. Du som behöver en god man eller förvaltare, Nacka kommun Länk till annan webbplats.

Mer information

Mer information om Vaxholms stads gemensamma överförmyndarnämnd med Värmdö, kommunens avtalssamverkan med Nacka kommun och vad uppdraget som god man, förvaltare eller förmyndare innebär hittar du på sidan God man, förvaltare, förmyndare.