Astma och allergi

Tala i första hand med förskolechefen eller rektorn om du misstänker at det är något i förskolan eller skolan som gör att ditt barn får allergiska besvär.

Du kan också ta upp frågan med skolsköterskan eller vända dig till Vaxholms stads miljöförvaltning för att få råd och information om livsmedel och inomhusmiljö.

Matallergi och överkänslighet – behov av specialkost

Om du har ett barn med allergi eller överkänslighet mot något födoämne (till exempel gluten eller skaldjur) så kan det vara aktuellt med specialkost i skolan. För att ditt barn ska få specialkost krävs ett intyg från förälder och läkare som styrker barnets allergi.

Förbud mot nötter, jordnötter och mandel

Nötter, jordnötter och mandel kan utlösa svåra, till och med livshotande, reaktioner hos personer som är svårt allergiska. Många skolor har därför utfärdat ett förbud mot både nötter, jordnötter och mandel i all mat på förskolor och skolor. Fråga hur det är på ditt barns skola om det är aktuellt!

Problem med ventilation eller städning

Det är viktigt med välstädade förskolor och skolor, inte minst ur allergisynpunkt. En välfungerande ventilation är också viktig för att minska risken för fukt- och mögelproblem. Därutöver bör skolans personal ha rutiner för att vädra lokalerna. Det är också viktigt att eleverna vistas utomhus så mycket som möjligt, då det minskar risken för spridning av virus och andra sjukdomar.

Förbud mot rökning i skolor och förskolor

År 1994 kom tobakslagen, vilket medförde ett förbud mot rökning inom förskolors och skolors lokaler. Förbudet gäller hela skolans område, vilket inkluderar såväl skolgårdar som rastplatser.