Skolpersonal elevhälsa

Här hittar du kontaktuppgifter till personal som arbetar med hälso- och vårdrelaterade frågor inom Vaxholms stads skolor.

Skolsköterskor och skollärare

Kronängsskolan
Ylva Falkman, skolsköterska
Telefonnummer: 08-54170876

Vaxö skola
Annelie Hedengren, skolsköterska
Telefonnummer: 08-52242790

Söderfjärdsskolan
Eva Fredlund, skolsköterska
Telefonnummer: 08-54170947

Rindö skola
Annelie Hedengren, skolsköterska
Telefonnummer: 08-52242790

Resarö skola
Chaterine Bodén, skolsköterska
Telefonnummer: 08-54170971

Vaxholms stad
Skolläkare
Tidsbeställning sker via skolsköterska

Skolkuratorer och skolpsykologer

Kronängsskolan
SepidehTehrani Hatami, skolkurator
Telefonnummer: 08-54170875

Lisa Bohman, skolpsykolog
Telefonnummer: 08-52242708

Söderfjärdsskolan
Jessica Moberg, skolkurator
Telefonnummer: 08-52242625

Barbara Blomster, skolpsykolog
Telefonnummer: 08-541 709 69

Vaxö skola och Rindö skola
Charlie Enquist, skolkurator
Telefonnummer: 08-52242779

Resarö skola
Sofia Törnberg, skolkurator
Telefonnummer: 08-52242625

Age Kempe, skolpsykolog
Telefonnummer: 08-54170932