Skolpersonal elevhälsa

Här hittar du kontaktuppgifter till personal som arbetar med hälso- och vårdrelaterade frågor inom Vaxholms stads skolor.

Skolsköterskor och skollärare

Kronängsskolan

Ylva Falkman, skolsköterska
Telefonnummer: 08-541 708 76

Vaxö skola

Carlos-Andrés Yañes Muños, skolsköterska
Telefonnummer: 08-522 427 90

Söderfjärdsskolan

Eva Fredlund, skolsköterska
Telefonnummer: 08-541 709 47

Rindö skola

Carlos-Andrés Yañes Muños, skolsköterska
Telefonnummer: 08-522 427 90

Resarö skola

Chaterine Bodén, skolsköterska
Telefonnummer: 08-541 709 71

Vaxholms stad

Skolläkare
Tidsbeställning sker via skolsköterska

Skolkuratorer och skolpsykologer

Kronängsskolan

Mikaela Näll, skolkurator
Telefonnummer: 08-541 708 75

Johan Sahlberg, skolpsykolog
E-post: 08-522 427 08

Söderfjärdsskolan

Jessica Moberg, skolkurator
Telefonnummer: 08-522 426 25

Barbara Blomster, skolpsykolog
Telefonnummer: 08-541 709 69

Vaxö skola och Rindö skola

Age Kempe, skolpsykolog
Telefonnummer: 08-541 709 32

Charlie Enquist, skolkurator
Telefonnummer: 08-522 427 79

Resarö skola

Sofia Törnberg, skolkurator
Telefonnummer: 08-522 426 25

Age Kempe, skolpsykolog
Telefonnummer: 08-541 709 32