Ansök eller säg upp plats

Här hittar du information om hur du ansöker om eller säger upp plats på Vaxholms stads förskolor och familjedaghem. Du hanterar ditt barns plats via vår e-tjänst.

Ansöka om plats

Du kan ansöka om plats först efter att ditt barn har fötts. Ditt barn kan tidigast börja på förskola eller familjedaghem vid ett års ålder. Ansök senast fyra månader innan det datum du har behov av plats.

Via vår e-tjänst fyller du i din platsansökan digitalt. För att använda tjänsten behöver du ha e-legitimation. Välj Barn och utbildning, och därefter Förskola - ansök, hantera eller säg upp plats.

Säga upp plats

En plats avslutas per automatik den 31 juli det år barnet fyller sex år. Om platsen ska avslutas tidigare, exempelvis vid flytt, byte eller omplacering säger du upp ditt barns plats via Vaxholms stads e-tjänst Förskola - ansök, hantera eller säg upp plats Länk till annan webbplats.. För att använda tjänsten behöver du ha e-legitimation.

Uppsägningstiden är två månader, varav uppsägningsmånaden räknas som en månad. Påbörjad månad debiteras med hel månadsavgift.

I det fall en plats återupptas inom tre månader från sista debiteringsdag tas avgift ut som om platsen inte varit uppsagd. Det gäller även vid sommaruppehåll mellan förskola och fritidshem i samband med barnets övergång till förskoleklass.

Skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte använda dig av Vaxholms stads e-tjänster. Kontakta istället Utbildningsförvaltningen för mer information.

GDPR

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med GDPR.  Läs mer om Vaxholms stads hantering av personuppgifter på sidan GDPR.

Förskoleplats i en annan kommun

Om du bor i Vaxholms stad och önskar plats i en förskola eller familjedaghem i en annan kommun kan Vaxholms stad bevilja utbetalning av förskolepeng till verksamheten. Villkoren för detta är att du har rätt till förskoleplats enligt Vaxholms stads riktlinjer och att ditt barn är folkbokfört i Vaxholm.

Den mottagande verksamheten måste acceptera Vaxholms stads ersättning av förskolepeng och uppvisa tillstånd för att bedriva förskoleverksamhet samt F-skattsedel. Det måste även finnas en överenskommelse mellan er och verksamheten. Vaxholms stad debiterar barnomsorgsavgiften.