Avgift för förskola och fritidshem

Här får du information om avgifterna i förskola och fritidshem. Avgiften grundar sig på den sammanlagda inkomsten i hushållet och på hur många barn i hushållet som har en debiterad placering.

När ditt barn har en plats i förskola eller fritidshem ska du betala en avgift varje månad. Avgiften gäller från första placeringsdagen och du betalar även en avgift när ditt barn är ledigt, till exempel under sommaren. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden. Avgiften ska betalas den sista dagen i varje månad.

Maxtaxa eller reducerad avgift

Det finns en övre gräns för din avgift som kallas maxtaxa. Skolverket ansvarar för att ta fram en ny maxtaxa inför varje kalenderår. Du betalar maxtaxa om hushållets sammanlagda inkomster är 56 250 kronor per månad eller mer. Hushåll som har en lägre inkomst betalar en förutbestämd procent av hushållets totala inkomster. För att få reducerad avgift behöver du ha anmält din inkomst i kommunens e-tjänst.

När du har två eller flera barn i förskola eller fritidshem får du syskonrabatt. Du betalar mest för det yngsta barnet och mindre för de äldre. Har du fyra barn eller fler betalar du endast en avgift för tre av barnen.

Från och med augusti det året barnet fyller tre år reduceras förskoleavgiften motsvarande 15 timmar per vecka, eftersom barnet har rätt till allmän förskola. Det innebär att barn som endast går upp till 15 timmar per vecka på förskolan under terminen har en avgiftsfri plats.

Avgifter för år 2024

Förskola

% av hushållets inkomster

Maxavgift per månad

Barn 1 (yngsta)

3%

1 688 kr

Barn 2

2%

1 125 kr

Barn 3

1%

563 kr

Barn 4

0%

0 Kr
Fritidshem

% av hushållets inkomster

Maxavgift per månad

Barn 1 (yngsta)

2%

1 125 kr

Barn 2

1%

563 kr

Barn 3

1%

563 kr

Barn 4

0%

0 kr

Anmäl din inkomst

Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets beskattningsbara inkomst per månad före skatt. Till inkomst räknas bland annat lön, inkomst av näringsverksamhet, a-kassa, sjukpenning och föräldrapenning. Barnbidrag och studiemedel från CSN räknas inte som inkomst. I vår e-tjänst anger du och eventuell maka, make eller sambo, korrekta inkomstuppgifter för att ansöka om reducerad avgift. Den anmälda inkomsten börjar gälla från och med månaden efter att anmälan gjorts. Lämnar du ingen inkomstuppgift får du betala maxavgift.

Om du har en oregelbunden inkomst får du försöka räkna ut din genomsnittliga månadslön för innevarande inkomstår så att avgiften blir så rätt som möjligt.

Anmäl din inkomstuppgift, e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgiften betalas under hela året

Avgiften för förskola och fritidshem är fördelad på årets 12 månader. Det innebär att en avgift betalas även under ledigheter som till exempel sommarsemester och jullov. Avgiften betalas även för 5- och 6-åringar som byter från förskola till fritidshem. Avgiften tas bort endast om ledigheten är minst tre månader.

Mer information

Vill du ha din faktura elektroniskt, som PDF eller autogiro hittar du information om hur du går tillväga på sidan Kundfaktura från Vaxholms stad.