Avgifter och öppettider

Här får du information om avgifterna i förskola och pedagogisk omsorg. Avgiften grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (före skatt) och på hur många barn i hushållet som också går i förskola eller får pedagogisk omsorg.

När ditt barn går i förskola eller får pedagogisk omsorg ska du betala en avgift varje månad. Avgiften gäller från första dagen inskolning börjar. Du betalar även avgift när ditt barn är borta på grund av sjukdom eller ledighet. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Det finns en övre gräns för din avgift som kallas maxtaxa. Hushåll som har en gemensam månadsinkomst på minst 50 340 kronor före skatt, betalar maxtaxa. Hushåll som har en lägre inkomst betalar en förutbestämd procent av hushållets totala inkomster (se tabell nedan).

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Antal placeringar

Procent av hushållets inkomster

Maximal avgift per månad

Barn 1

(yngsta barnet)

3 procent

1 510 kronor

Barn 2

2 procent

1 007 kronor

Barn 3

1 procent

503 kronor

Barn 4


0 kronor

Tabellen ovan visar maximal avgift per månad och barn. För ett barn, eller för det yngsta barnet i hushållet, är avgiften som högst 1 510 kronor. För det andra barnet, det näst yngsta barnet, betalar du som mest 1 007 kronor.

Understiger hushållets sammanlagda bruttoinkomst 50 340 kronor per månad har du rätt till reducerad avgift. Till inkomst räknas bland annat lön, inkomst av näringsverksamhet, a-kassa, sjukpenning och föräldrapenning. Barnbidrag och studiemedel från CSN räknas inte som inkomst. I vår e-tjänst anger du och eventuell maka, make eller sambo, korrekta inkomstuppgifter för att ansöka om reducerad avgift. Du lämnar inkomstuppgifter i vår e-tjänst. Välj Barn och utbildning, och därefter Ansökan om förskola. Under fliken Min sida ligger alternativet Inkomstuppgift. Lämna inkomstuppgift, ansök om reducerad avgift, e-tjänstlänk till annan webbplats

Från och med augusti det året barnet fyller tre år reduceras förskoleavgiften motsvarande 15 timmar per vecka på grund av barnets rätt till allmän förskola. Det innebär att barn som endast går upp till 15 timmar per vecka på förskolan under terminen har en avgiftsfri plats.

Öppettider

Ramtiden för öppethållande i förskolor och annan pedagogisk omsorg i Vaxholms stad är 55 timmar per vecka, förlagt från måndag till fredag. Detta gäller både de kommunala och de fristående förskolorna i kommunen. Vid behov har enheterna möjlighet att stänga två dagar per termin för studie- eller planeringsdagar och en dag per månad från klockan 16.00 för arbetsplats- eller planeringsmöte.

Om föräldrarna har behov av barnomsorg under tid då enheten stänger sin verksamhet ska detta tillgodoses. Det kan till exempel innebära att erbjuda en tillfällig plats på annan förskola eller pedagogisk omsorg.