Avgifter och öppettider

Här får du information om avgifterna i förskola och pedagogisk omsorg. Avgiften grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som också går i förskola eller på fritidshem.

När ditt barn går i förskola eller får pedagogisk omsorg ska du betala en avgift varje månad. Avgiften gäller från första dagen inskolning börjar. Du betalar även avgift när ditt barn är borta på grund av sjukdom eller ledighet. Säger du upp platsen, betalar du avgift under uppsägningstiden.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Antal placeringar

Procent av hushållets inkomster

Maximal avgift per månad

Barn 1

(yngsta barnet)

3 procent

1 478 kronor

Barn 2

2 procent

986 kronor

Barn 3

1 procent

493 kronor

Barn 4


0 kronor

Tabellen ovanför visar maximal avgift per månad och barn. För ett barn, det yngsta för hushåll med flera barn, är avgiften som högst 1 478 kronor och för det andra barnet betalar du som mest 986 kronor. Understiger hushållets sammanlagda bruttoinkomst 49 280 kronor per månad har vårdnadshavare rätt till reducerad avgift. Till inkomst räknas bland annat lön, inkomst av näringsverksamhet, a-kassa, sjukpenning och föräldrapenning. I vår e-tjänst anger du och eventuell maka, make eller sambo, korrekta inkomstuppgifter för att ansöka om reducerad avgift. Du lämnar inkomstuppgifter i vår e-tjänst. Välj Barn och utbildning, och därefter Ansökan om förskola. Under fliken Min sida ligger alternativet Inkomstuppgift. Lämna inkomstuppgift, ansök om reducerad avgift, e-tjänstlänk till annan webbplats

Från och med augusti det året barnet fyller tre år reduceras förskoleavgiften motsvarande 15 timmar per vecka på grund av barnets rätt till allmän förskola. Det innebär att barn som endast går upp till 15 timmar per vecka på förskolan under terminen har en avgiftsfri plats.

Öppettider

Ramtiden för öppethållande i förskolor och annan pedagogisk omsorg i Vaxholms stad är 55 timmar per vecka, förlagt från måndag till fredag. Detta gäller både de kommunala och de fristående förskolorna i kommunen. Vid behov har enheterna möjlighet att stänga två dagar per termin för studie- eller planeringsdagar och en dag per månad från klockan 16.00 för arbetsplats- eller planeringsmöte.

Om föräldrarna har behov av barnomsorg under tid då enheten stänger sin verksamhet ska detta tillgodoses. Det kan till exempel innebära att erbjuda en tillfällig plats på annan förskola eller pedagogisk omsorg.