Fristående förskolor

Vaxholms stad har fem fristående förskolor. De fristående förskolorna är precis som de kommunala förskolorna öppna för alla barn.

I Vaxholms stad finns fristående förskolor med olika inriktningar och som drivs på olika sätt.

De följer samma riktlinjer som de kommunala förskolorna när det till exempel gäller öppettider, att ställa sig i kö, erbjudande av plats och avgifter. Vaxholms stad har tillsynsansvar över de fristående förskolorna i kommunen. I 26 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser kring kommunens tillsynsansvar.

Att ansöka om en plats i en fristående förskola sker via Vaxholms stads e-tjänst. Välj Barn- och utbildning, och därefter Ansökan om förskola för att komma till ansökan om plats på fristående förskola.

Ansök om plats i fristående skola, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Om Vaxholms stads fristående förskolor

Läs mer om förskolornas verksamhet, pedagogik och personal på respektive förskolas egen webbplats.

Att starta en ny fristående förskola eller fritidshem

Vill du starta fristående förskola eller fritidshem behöver du ansöka om godkännande.

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid godkännande av huvudmän för fristående förskola eller fristående friliggande fritidshem enligt skollagen (2010:800). Huvudmannaskapet prövas därför utifrån nya och skarpare krav. Syftet med den utökade prövningen är att säkerställa att blivande huvudmän för fristående förskola eller fristående friliggande fritidshem har förutsättningar att bedriva en god verksamhet av hög kvalitet.

De nya bestämmelserna innebär att en mer omfattande prövning görs av den som ansöker om godkännande.

En ny fil. Pdf, 416.9 kB.

Ansökan görs via Vaxholms stads e-tjänster

Nyetablering eller ändring av befintlig förskola (kontakta skoljurist@vaxholm.se för att få länk)

Ägar- och ledningsprövning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.