Förskolan Blynäsviken

Förskolan Blynäsviken är en ny förskola belägen centralt i Vaxholm. Förskolan är en ersättning för Förskolan Lägerhöjden och ligger naturskönt i området Blynäs.

Förskolan, som ersätter båda förskolorna Lägerhöjden och Äppelgården har plats för ca 95 barn. Barnen är idag organiserade i fyra avdelningar. En för de yngsta barnen 1-2 år och tre för barn i åldrarna 2,5-5 år.

På förskolan finns den integrerade språkförskoleavdelningen Måsen. På Måsen finns plats för tolv barn, varav fyra barn med grav eller generell språkstörning och åtta barn med typisk tal- och språkutveckling.

Språkförskoleavdelningen Måsen

Förskolan Blynäsviken har eget tillagningskök, där maten lagas på plats med stor andel ekologiska råvaror.

Förskolan har miljöcertifieringen Grön Flagg genom organisationen Håll Sverige Rent.

Öppettiderna kan regleras vid behov inom ramen 06.30-17.30.

Kontaktinformation

Katarina Wedin, rektor
E-postadress: katarina.wedin@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 17

Annika Fogelström, biträdande rektor
E-postadress: annika.fogelstrom@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 708 63

Avdelningar:

  • Tranan: 08-541 708 77
  • Tärnan: 08-541 708 82
  • Havsörnen: 08-541 708 89
  • Måsen: 08-522 427 36
  • Ejdern: 08-522 427 38 (vilande HT20)
  • Köket: 08-541 708 90