Överby förskola

Överby förskola är belägen på Resarö i Vaxholm med närhet till Resarö skola.

Förskolan består av 6 avdelningar, 2 småbarnsavdelningar och 4 avdelningar för barn i de äldre åldrarna. Den stora gården inbjuder till lek och utforskande. Runt knuten finns skog och härlig naturmiljö.

Samarbetet mellan avdelningarnas pedagoger är något vi satsar mycket på för att bland annat kunna ta tillvara på allas kompetenser och underlätta när barnen byter avdelning.

Vi arbetar efter våra nyckelord, att för barnen skapa mötesplatser, där tillgänglighet och estestik råder och vi använder sinnena som kompass i vårt utforskande tillsammans med barnen både inomhus och utomhus.

Förskolan har sedan 2010 miljöcertifieringen Grön flagg genom organisationen Håll Sverige rent. I vårt kök lagas maten från grunden med stor andel ekologiska varor.

Öppettiderna kan regleras vid behov inom ramen 06.30-17.30.

Kontaktinformation

Besöksadress: Överbyslingan 2, 18595 Vaxholm

Barbro Nyström, rektor
E-postadress: barbro.nystrom@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-522 42 620

Anna Justin Sjöholm, biträdande rektor
E-postadress: anna.justin.sjoholm@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-522 42 649

Avdelningar:

  • Eken: 08-522 42 616
  • Tallen: 08-522 42 648
  • Aspen: 08-522 42 654
  • Björken: 08-522 42 663
  • Granen: 08-522 426 64
  • Rönnen: 08-522 426 47