Ytterby förskola

Ytterby förskola är belägen på Resarö i Vaxholm med närhet till Resarö skola.

Förskolan består av fyra avdelningar, varav två är småbarnsavdelningar och två är avdelningar för barn i de äldre åldrarna. Vår stora gård inbjuder till lek och utforskande. Runt knuten finns skog och härlig naturmiljö.

På Ytterby satsar vi på ett bra samarbete mellan avdelningarnas pedagoger och har valt att arbeta i större arbetslag för att utnyttja allas kompetenser och vår pedagogiska miljö på bästa sätt. Avdelningarna Kotten och Svampen bildar ett arbetslag med barn i åldern 1-3 år. Avdelningarna Mossan och Gläntan är tillsammans ett arbetslag med barn i åldern 3-5 år.

Vi arbetar efter våra nyckelord, att för barnen skapa mötesplatser, där tillgänglighet och estestik råder och vi använder sinnena som kompass i vårt utforskande tillsammans med barnen både inomhus och utomhus.

Förskolan har sedan 2010 miljöcertifieringen Grön flagg genom organisationen Håll Sverige rent. Tillagningskök finns på nära samarbetspartnern Överby förskola där maten lagas från grunden med stor andel ekologiska varor.

Öppettiderna kan regleras vid behov inom ramen 06.30-17.30.

Kontaktinformation

Rektor: Barbro Nyström
E-postadress: barbro.nystrom@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-522 42 620

Biträdande rektor: Anna Justin Sjöholm
E-postadress: anna.justin.sjoholm@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-522 42 649

Ateljerista: Ulrika Jevbratt
E-postadress: ulrika.jevbratt@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-522 42 655

Avdelningar
Kotten: 08-522 42 618
Svampen: 08-522 42 668
Mossan: 08-522 42 666
Gläntan: 08-522 42 667