Digitala verktyg i skolan

Vaxholms stads elever erbjuds ett eget digitalt verktyg för skolarbete. I årskurs 1-3 erbjuds en lärplatta och i årskurs 4-9 erbjuds en dator.

Det digitala verktyget ger alla elever förutsättningar att använda modern digital teknik som redskap i sitt lärande, vilket i sin tur bidrar till att öka elevens digitala kompetens.

Digital kompetens finns sedan juni 2018 inskrivet i läroplanen. Skrivningarna ska bidra till:

  • att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället
  • hur man som individ kan förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt
  • att stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster
  • att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Användningen av digitala verktyg bidrar också till att undervisningsmaterial blir tillgängligt för alla elever genom uppläsning, översättning och språkhjälp. Vaxholms stad erbjuder ett flertal specialpedagogiska program, till exempel inom talsyntes och rättstavning.

Office 365

Sedan 2014 arbetar förskola och skola i Vaxholms stad med Office 365 från Microsoft som kommunikations- och lärandeplattform. Tjänsten är molnbaserad och ger barn, elever och pedagoger nya sätt att kommunicera och samarbeta. Office 365 består av:

  • de klassiska Office-programmen som till exempel Word och PowerPoint.
  • unika funktioner för samarbete som bara finns i Office 365, till exempel Teams.

Programmen kan laddas ner på dator eller som appar och är även tillgängliga via molnet. Det innebär att programmen går att använda med det digitala verktyg som finns tillgängligt så länge det finns en webbläsare och internetåtkomst.

Har du frågor om hur ditt barns skola arbetar med digitala verktyg eller program i skolan? Tag kontakt med ditt barns mentor eller IT-pedagog på skolan.