Specialkost/Anpassad kost

Måltidsenheten vill skapa en trygg och säker måltidshantering för alla våra matgäster. Vi lägger särskild vikt på de barn/elever som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden.

Specialkost erbjuds till barn/elever med livsmedelsallergier och intoleranser. Anpassad kost erbjuds till barn/elever med särskilda skäl och behov.

Specialkost

Specialkost är kost anpassad till ett visst sjukdomstillstånd och avser medicinskt motiverade avvikelser från standardkosten.

De vanligast förekommande anledningarna till barns/elevers behov av specialkost är följande:

  • Matallergi (även kallat födoämnesallergi) Vid matallergi reagerar kroppen på proteinerna i exempelvis mjölk, ägg, fisk, spannmål, soja, skaldjur, baljväxter, nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö. I Vaxholms stad är alla verksamheter inom skola och förskola och dess kök fria från nötter, jordnötter, mandel och sesamfrö.
  • Celiaki är en så kallad autoimmun sjukdom och räknas som livslång. Barn/elever med celiaki måste ha en strikt glutenfri kost för att kunna behålla sin hälsa och undvika följdsjukdomar och allvarliga sjukdomstillstånd.
  • Laktosintolerans är inte en sjukdom utan en ärftlig oförmåga att bryta ner laktos. Laktosintolerans hos barn före fem års ålder är mycket ovanligt. De flesta personer med laktosintolerans tål 5,0–7,5 g laktos per dag, vilket motsvarar den mängd som finns i 1,0–1,5 dl mjölk. Om normalkosten ligger under 2 g laktos behöver ingen specialkost erbjudas.
  • Kontaktallergi. Allergisk reaktion efter hudkontakt med ett visst livsmedel förekommer men är mycket ovanligt.
  • Korsreaktioner. Korsallergi är särskilt vanligt hos individer med pollenallergi, som då kan reagera mot exempelvis äpplen, nötter, stenfrukt och råa morötter. För pollenallergiker brukar korsallergin förvärras under pollensäsongen.
  • Icke-allergiska överkänslighetsreaktioner. En del livsmedel, bland annat citrus och vissa frukter och bär kan orsaka eksem eller klåda och rodnad runt munnen, framför allt hos yngre barn.

Anmälan om specialkost

Vårdnadshavare fyller i och skickar in en anmälan för aktuell specialkost till måltidsenheten. Ansökan om specialkost görs via e-tjänst. Länk till annan webbplats. När köket har fått all information, kan specialkosten tillhandahållas, vanligtvis inom 14 dagar.

Ansökan ska lämnas:

  • Varje år i början av höstterminen och vid förändrat behov.
  • Vid byte av förskola/skola.

Ansökan kompletteras med intyg från läkare, sjuksköterska, dietist eller med ett utdrag ur barnet/elevens journal, om så krävs. Specialkoster som inte kräver intyg:

  • Laktosreducerad kost.
  • Kost vid lindrig överkänslighet.

Anpassade måltider

Till kategorin anpassade måltider hör behov av mat- och måltidsanpassningar för barn/elever som på grund av fysiska, sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar, har svårigheter att äta och/eller delta i den ordinarie måltiden. Det här inkluderar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Varje dag serveras minst en vegetariskt rätt som alla elever kan välja, även de elever som vill äta kost fri från griskött, nötkött och blod. Måltidsenheten kan inte erbjuda halal-, kosher- eller vegankost. Istället rekommenderas lakto-ovo-vegetarisk kost.

Anmälan om anpassad kost av ”annat särskilt skäl”

Vid ansökan om anpassad kost av ”annat särskilt skäl” kommer vårdnadshavare och elev bjudas in till ett dialogsamtal. Vid mötet går vi tillsammans igenom ansökan och utifrån ordinarie matsedel görs anpassningar eller så erbjuds vår alternativa meny. Ett sista alternativ finns om det behövs, ”vit” mat, det vill säga potatis-, ris- och pastarätter.

Syftet med dialogsamtalen är att säkerställa att barnet/eleven ska få en så varierad och näringsriktig måltid som möjligt. Det långsiktiga målet är att utöka variationen i kosten med utgångspunkt i den befintliga matsedeln.

Ansökan görs via e-tjänsten under rubriken anpassad kost. Länk till annan webbplats. Intyg från läkare, sjuksköterska, dietist eller utdrag från journal krävs för att fullfölja ansökan.

Notera att godkänd ansökan om "annat särskilt skäl" kan medföra att måltidsenheten inte kommer att kunna tillgodose skollagens krav enligt 10 kap. 10§ (2010:800) på näringsriktig kost.

Avanmälan

Avanmälan om specialkost/anpassad kost ska alltid göras av vårdnadshavare när barnet/eleven inte längre behöver specialkost, per mejl till maltidsenheten@vaxholm.se

Kontaktinformation

Välkommen att kontakta oss med frågor eller funderingar.

Jenny Nilsson, 1: a kock
E-post: maltidsenheten@vaxholm.se