Specialkost/anpassad kost

Måltidsenheten vill skapa en trygg och säker måltidshantering för alla våra matgäster. Vi lägger särskild vikt på de barn/elever som av någon anledning inte kan äta den ordinarie måltiden.

Specialkost erbjuds till barn/elever med livsmedelsallergier och intoleranser. Anpassad kost erbjuds till barn/elever med särskilda skäl och behov.

Specialkost

Specialkost är kost anpassad till ett visst sjukdomstillstånd och avser medicinskt motiverade avvikelser från standardkosten.

Anmälan om specialkost

Vårdnadshavare fyller i och skickar in en anmälan för aktuell specialkost till måltidsenheten. Ansökan om specialkost görs via Vaxholms stads e-tjänst. Länk till annan webbplats. När köket har fått all information, kan specialkosten tillhandahållas, vanligtvis inom 14 dagar.

Ansökan ska lämnas:

  • Varje år i början av höstterminen och vid förändrat behov.
  • Vid byte av förskola/skola.

Ansökan kompletteras med intyg från läkare, sjuksköterska, dietist eller med ett utdrag ur barnet/elevens journal, om så krävs.

Specialkoster som inte kräver intyg:

  • Laktosreducerad kost.
  • Kost vid lindrig överkänslighet.

Anpassade måltider

Vår strävan är att de flesta elever ska hitta något att äta från dagens utbud. Då vi alltid serverar två olika kolhydrats alternativ kan man välja att bara äta detta. På våra skolor med årskurser F-6 serveras måltiderna med valmöjligheten att få det separerad, för alla. Vilket innebär att tillexempelvis fiskgratängen serveras fisk/sås var för sig, grytor serveras protein/sås var för sig och så vidare.

Tillsammans med pedagogen försöker vi se möjligheterna för att eleven ska kunna äta från ordinarie meny. Till kategorin anpassade måltider hör behov av mat- och måltidsanpassningar för barn/elever som på grund av fysiska, sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingade funktionsnedsättningar, har svårigheter att äta och/eller delta i den ordinarie måltiden. Det här inkluderar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Varje dag serveras minst en vegetariskt måltid som alla elever kan välja, även de elever som vill äta kost fri från griskött, nötkött och blod. Måltidsenheten erbjuder inte halal. Istället rekommenderas vegetarisk måltid.

Anmälan om anpassad kost av ”annat särskilt skäl”

Vid ansökan om anpassad kost av ”annat särskilt skäl” kommer vårdnadshavare och elev bjudas in till ett dialogsamtal. Vid mötet går vi tillsammans igenom ansökan och utifrån ordinarie matsedel görs anpassningar eller så erbjuds vår alternativa meny.

Syftet med dialogsamtalen är att säkerställa att barnet/eleven ska få en så varierad och näringsriktig måltid som möjligt. Det långsiktiga målet är att utöka variationen i kosten med utgångspunkt i den befintliga matsedeln.

Ansökan görs via e-tjänsten under rubriken anpassad kost. Länk till annan webbplats. Intyg från läkare, sjuksköterska, dietist eller utdrag från journal krävs för att fullfölja ansökan.

Notera att godkänd ansökan om "annat särskilt skäl" kan medföra att måltidsenheten inte kommer att kunna tillgodose skollagens krav enligt 10 kap. 10§ (2010:800) på näringsriktig kost.

Avanmälan

Avanmälan om specialkost/anpassad kost ska alltid göras av vårdnadshavare när barnet/eleven inte längre behöver specialkost, per mejl till maltidsenheten@vaxholm.se

Mer information

PDF-dokumentet ”Riktlinjer specialkost, Vaxholms stad” är inte tillgänglighetsanpassat. Kontakta oss på Vaxholms stad om du behöver hjälp med att ta del av innehållet i dokumentet. Du kan läsa mer om vårt tillgänglighetarbete på sidan Tillgänglighetsredogörelse.

Kontaktinformation

Välkommen att kontakta oss med frågor eller funderingar.

Jenny Nilsson, administratör
E-post: maltidsenheten@vaxholm.se