Elevhälsa

På Resarö skola arbetar vi förebyggande med elevernas hälsa. Det gör vi genom att ge varje elev det stöd hon eller han behöver i ett tidigt skede, skapa goda lärmiljöer och stärka alla elever i deras kunskapsutveckling.

På skolan finns en aktiv elevhälsa med speciallärare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog som arbetar nära eleverna.

Specialpedagogisk verksamhet

För oss är den mest betydelsefulla och avgörande faktorn för den fortsatta läs-, skriv- och matematikutvecklingen en god självbild och en god självkänsla. För att upptäcka elevers olika behov tidigt och därmed ge ett förebyggande stöd, både på grupp- och individnivå, har vi en screeningplan. Vi har också ett nära samarbete mellan oss speciallärare och skolans lärare/pedagoger.

Resarö skola strävar efter att undervisningen och våra klassrum ska vara inkluderande och tillgängliga för alla elever. Vi arbetar för att våra elever och deras vårdnadshavare ska känna delaktighet och inflytande i frågor som rör dem. Därför är lyhördhet viktigt för oss samt en god relation och ett gott samarbete med såväl elever, deras vårdnadshavare och de olika professionerna som arbetar på skolan.

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna vid frågor och funderingar.
E-post: resaroskola.spec@vaxholm.se