Fritidshem och fritidsklubb

Rindö skola har en gemensam fritidsavdelning för F-6. På fritids arbetar vi aktivt för att skapa en meningsfull fritid för barnen.

På Rindö skola har vi en avdelning för samtliga barn åk F-6.

Verksamheten genomsyras av eleven i fokus. Vår strävan är att alla barn ska bli sedda och stärkta så som de är. Att lyssna på barnen och ge dem möjlighet att påverka sin tid på fritids är en viktig del av vår verksamhet.

På fritids finns det möjlighet till spel, skapande verksamhet, bygglekar med lego och annat byggmaterial, rollekar, läshörna och lugna vrår. På skolgården har vi utelek på bollplan, i sandlådan, på vår klätterko och i fantasin. Skogen nära skolan används också som uterum.