Kontakt och personal

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål eller vill bidra till att göra Rindö skola ännu bättre.

Besöksadress:
Östra Kasernvägen 1
185 41 Vaxholm

All personal kan nås via e-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se.

Behöver du nå oss snabbare kan du ringa telefonnummer: 08-541 709 65, då kommer du till Rindö och Vaxö skolas gemensamma expedition som kan hjälpa dig vidare.

Vem ska du kontakta i olika frågor?

Rektor

När det gäller skolövergripande frågor. Det kan exempelvis gälla verksamhetens mål, arbetsmiljö och skolsamråd.

Charlotta Skarelius
Telefonnummer: 08-522 426 52

Biträdande rektor:

När det gäller frågor som rör Rindö skola och fritids.

Pia Eklund
08-522 427 26

Klasslärare/mentor

När det gäller exempelvis trygghet, trivsel, utvecklingssamtal, föräldramöten och likabehandlingsärenden.

E-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se

Ämneslärare

När det gäller undervisning, betyg, läxor, prov och anpassningar i undervisningen.

Specialpedagog/speciallärare

När det gäller frågor om exempelvis särskilt stöd.

Helen Atteman

Skolsköterska

När det gäller exempelvis vaccinationer, kontakt med skolläkare, syn och hörsel.

Annelie Hedengren
Telefonnummer: 08-522 427 90

Trygghetsgruppen

Annelie Hedengren, Monica Lind, Charlie Enquist och Pia Eklund.
E-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se.

Frånvaro

Via Vklass, se frånvaroanmälan.

Lärare/pedagoger

Klasslärare/mentorer och ämneslärare

 • F-klass och årskurs 1: Monica Lind
 • Årskurs 2-3: Irene Myrsten
 • Årskurs 4-5: Eva Lindmark
 • Årskurs 6: Anne-Sofie Näsman
 • Idrott: Mikaela Holm
 • Musik: Joakim Viklund
 • Slöjd, textil: Pernilla Taina
 • Slöjd, trä- och metall: Peter Schön

Fritidsverksamhet

Telefonnummer: 08-522 426 12

 • Eva Sund
 • Cathrin Axelsson
 • Pia Johnsson Söderström
 • Anna Ekenberg

E-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se