Anmäla frånvaro

Om ditt barn inte kan komma till skolan på grund av sjukdom behöver vi veta det. Anmäl sjukfrånvaro via webben eller talsvar.

Så här sjukanmäler du ditt barn

Om du behöver frånvaroanmäla ditt barn kan du göra det genom appen för Vklass eller på Vklass webbtjänst. Det är viktigt att göra anmälan innan skolan börjar så att skolan vet att ditt barn ska vara frånvarande.

Logga in i Vklass webb eller app

Klicka på frånvaroanmälan i menyn, välj vilka barn du vill anmäla frånvaro för och klicka på skicka. Det är förvalt att anmälan gäller ”idag”, dvs den innevarande dagen.

Önskar du anmäla frånvaro för en del av dagen (t.ex. en timme mitt på dagen) eller för en annan dag, välj då ”Annan period” och fyll i datum och tider som du önskar anmäla för.

Observera att skolan gör inställningar för att begränsa den period du får anmäla frånvaro. I Vaxholm gäller max 5 dagar framåt. Så om du får ett felmeddelande som anger att tiden måste vara inom ett visst intervall beror detta på att skolans inställningar inte medger att du anmäler inom vald period.

Logga in i Vklass webb eller app

Klicka på frånvaroanmälan i menyn, välj vilka barn du vill anmäla frånvaro för och klicka på skicka. Det är fövalt att anmälan gäller ”idag”, dvs den innevarande dagen.

Önskar du anmäla frånvaro för en del av dagen (till exempel en timme mitt på dagen) eller för en annan dag, välj då ”Annan period” och fyll i datum och tider som du önskar anmäla för.

Observera att skolan gör inställningar för att begränsa den period du får anmäla frånvaro. I Vaxholm gäller max fem dagar framåt. Så om du får ett felmeddelande som anger att tiden måste vara inom ett visst intervall beror detta på att skolans inställningar inte medger att du anmäler inom vald period.

Regler för sjukanmälan

  • Observera att elevens sjukfrånvaro ska anmälas varje dag som eleven är sjuk. Beräknas sjukfrånvaron omfatta flera dagar kan tidsperioden anmälas vid samma tillfälle.
  • En elev kan inte göra en sjukanmälan.

Om anmälan uteblir kontaktas vårdnadshavaren för avstämning av frånvaron