Fritidshem och fritidsklubb

På Söderfjärdsskolan finns två fritidshem och en fritidsklubb.

Fritids har öppet från klockan 6.30 till 17.30.

Fritidsavdelningar