Kontakt och personal

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål eller vill bidra till att göra Söderfjärdsskolan ännu bättre.

All personal kan nås via e-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se

Personal

Rektor

 • Eva Axelsson
  Telefonnummer: 08-541 709 31

Biträdande rektorer

 • Kajsa Österblom
  Telefonnummer: 08-522 426 06

Skolassistent

 • Mona Olsson
  Telefonnummer: 08-541 709 58

Vaktmästare

 • Göran Örjebo
  Telefonnummer: 070-531 60 31

Skolsköterska

 • Eva Fredlund
  Telefonnummer: 08-541 709 47

Skolkurator

 • Camilla Magnusson
  Telefonnummer: 08-541 708 62

Skolpsykolog

 • Barbara Blomster
  Telefonnummer: 08-541 709 69

Lärare idrott och hälsa

 • Anders Björk

Lärare textilslöjd

 • Oksana Bildsten

Lärare i trä- och metallslöjd

 • Therese Lindgren

Lärare bild

 • Therese Tallhamn

Lärare musik

 • Emma Hanner Velander

Klasslärare

 • Helen Nilsson
 • Catrin Johansson
 • Malin Andersson
 • Lisa Götestam
 • Filippa Stenman
 • Cecilia Elliot
 • Ulrika Ericsson
 • Charlotta Ousbäck
 • Ulrika Leifsdotter
 • Liselott Östergren
 • Filip Tallhamn
 • Anna Hansen
 • Charlotte Köping Höggård
 • Mia (Maria) Henriksson
 • Cecilia Claesson

Specialpedagog

 • Jenny Råsten

Speciallärare

 • Victoria Ekman Färm
 • Mari Hellgren

Lärare, grundsärskolan

 • Katarina Lindbergh
 • Szilvia Teszarik Karlsson

Lärarresurser

 • Rebecca Björklund
 • Gunilla Johansson
 • Maria Rosén
 • Kristin Städ
 • Filip Tallhamn
 • Matias Sanders
 • Jimmie Strömberg
 • Linnea Strömberg
 • Liselotte Hardouin
 • Victor Bengtsson
 • Nicklas Ericsson
 • Caroline Karlsson
 • Malin Larsson
 • Olle Frunck
 • Simon Damgren
 • Emil Olsson
 • Inger Olsson
 • Patrik Redl
 • Carina Lööf Wretborg
 • Robert Wretborg