Kontakt och personal

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål eller vill bidra till att göra Söderfjärdsskolan ännu bättre.

All personal kan nås via e-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se.

Rektor
Eva Axelsson
Telefonnummer: 08-541 709 31

Biträdande rektorer
Lars Karlsson

Telefonnummer: 08-541 709 28

Kajsa Österblom

Telefonnummer: 08-522 426 06

Skolassistent
Mona Olsson
Telefonnummer: 08-541 709 58

Vaktmästare
Göran Örjebo
Telefonnummer: 070-531 60 31

Skolsköterska
Eva Fredlund
Telefonnummer: 08-541 709 47

Skolkurator
Jessica Moberg
Telefonnummer: 08-541 708 62

Skolpsykolog
Barbara Blomster
Telefonnummer: 08-541 709 69

Lärare idrott och hälsa
Fredrik Sundberg

Lärare textilslöjd
Oksana Bildsten

Lärare i trä- och metallslöjd
Berndt LeClercq

Lärare bild
Therese Tallhamn

Lärare musik
Emma Hanner Velander

Klasslärare
Helen Nilsson
Catrin Johansson
Malin Andersson
Lisa Götestam
Filippa Stenman

Cecilia Elliot
Ulrika Ericsson
Charlotta Ousbäck
Ulrika Leifsdotter
Liselott Östergren


Filip Tallhamn
Anna Hansen
Charlotte Köping Höggård
Mia (Maria) Henriksson
Cecilia Claesson

Specialpedagog
Jenny Råsten

Lekarbetspedagog
Ingrid Alfredsson

Speciallärare
Victoria Ekman Färm
Mari Hellgren
Anna Petren

Legitimerad logoped
Monica Saffar

Lärare, grundsärskolan
Katarina Lindbergh
Ulrika Ståhl

Lärarresurser

Rebecca Björklund
Gunilla Johansson
Maria Rosén
Kristin Städ
Filip Tallhamn

Cecilia Norberg
Matias Sanders
Jimmie Strömberg
Linnea Strömberg

Liselotte Hardouin
Victor Bengtsson
Nicklas Ericsson
Caroline Karlsson
Malin Larsson

Olle Frunck

Simon Damgren

Emil Olsson
Inger Olsson
Patrik Redl
Anders Salming

Simon Venemyr

Carina Lööf Wretborg
Robert Wretborg