Kontakt och personal

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål eller vill bidra till att göra Söderfjärdsskolan ännu bättre.

All personal kan nås via e-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se

Personal

Rektor

Eva Axelsson
Telefonnummer: 08-541 709 31

Biträdande rektor

Kajsa Österblom
Telefonnummer: 08-522 426 06

Skolassistent

Mona Olsson
Telefonnummer: 08-541 709 58

Vaktmästare

Göran Örjebo
Telefonnummer: 070-531 60 31

Skolsköterska

Eva Fredlund
Telefonnummer: 08-541 709 47

Skolkurator

Christine Arlehov
Telefonnummer: 08-541 708 62

Skolpsykolog

Barbara Blomster
Telefonnummer: 08-541 709 69

Lärare idrott och hälsa

Anders Björk

Lärare textilslöjd

Oksana Bildsten

Lärare i trä- och metallslöjd

Therese Lindgren

Lärare bild

Anna Ekholm

Lärare musik

Emma Hanner Velander

Klasslärare

 • Helen Nilsson
 • Catrin Johansson
 • Malin Andersson
 • Lisa Götestam
 • Filippa Stenman
 • Cecilia Elliot
 • Ulrika Ericsson
 • Charlotta Ousbäck
 • Ulrika Leifsdotter
 • Liselott Östergren
 • Charlotte Köping Höggård
 • Mia (Maria) Henriksson
 • Therese Tallhamn

Specialpedagog

Jenny Råsten

Speciallärare

 • Victoria Ekman Färm
 • Mari Hellgren

Lärare, grundsärskolan

 • Katarina Lindbergh
 • Szilvia Teszarik Karlsson

Lärarresurser

 • Rebecca Björklund
 • Maria Rosén
 • Filip Tallhamn
 • Matias Sanders
 • Jimmie Strömberg
 • Liselotte Hardouin
 • Victor Bengtsson
 • Nicklas Ericsson
 • Caroline Karlsson
 • Malin Larsson
 • Olle Frunck
 • Emil Olsson
 • Inger Olsson
 • Patrik Redl
 • Carina Lööf Wretborg
 • Robert Wretborg