Kontakt och personal

Du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor, synpunkter, klagomål eller vill bidra till att göra Söderfjärdsskolan ännu bättre.

All personal kan nås via e-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se

Personal

Rektor

Eva Axelsson
E-post: eva.axelsson@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 31

Biträdande rektor

Kajsa Österblom
E-post: kajsa.osterblom@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-522 426 06

Skolassistent

Mona Olsson
E-post: mona.olsson@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 58

Vaktmästare

Göran Örjebo
E-post: goran.orjebo@vaxholm.se
Telefonnummer: 070-531 60 31

Skolsköterska

Eva Fredlund
E-post: eva.fredlund@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 47

Skolkurator

Christine Arlehov
E-post: christine.arlehov@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 708 62

Skolpsykolog

Barbara Blomster
E-post: barbara.blomster@vaxholm.se
Telefonnummer: 08-541 709 69

Lärare idrott och hälsa

Anders Björk
E-post: anders.bjork@vaxholm.se

Lärare textilslöjd

Oksana Bildsten
E-post: oksana.bildsten@vaxholm.se

Lärare i trä- och metallslöjd

Therese Lindgren
E-post: therese.lindgren@vaxholm.se

Lärare bild

Anna Ekholm
E-post: anna.ekholm@vaxholm.se

Lärare musik

Emma Hanner Velander
E-post: emma.hanner.velander@vaxholm.se

Klasslärare

E-post: fornamn.efternamn@vaxholm.se
E-post vid dubbelnamn: fornamn.efternamn.efternamn@vaxholm.se

 • Helen Nilsson
 • Catrin Johansson
 • Malin Andersson
 • Lisa Götestam
 • Filippa Stenman
 • Cecilia Elliot
 • Ulrika Ericsson
 • Charlotta Ousbäck
 • Ulrika Leifsdotter
 • Liselott Östergren
 • Charlotte Köping Höggård
 • Mia (Maria) Henriksson
 • Therese Tallhamn

Specialpedagog

Jenny Råsten

Speciallärare

 • Victoria Ekman Färm
 • Mari Hellgren

Lärare, grundsärskolan

 • Katarina Lindbergh
 • Szilvia Teszarik Karlsson

Lärarresurser

 • Rebecca Björklund
 • Maria Rosén
 • Filip Tallhamn
 • Matias Sanders
 • Jimmie Strömberg
 • Liselotte Hardouin
 • Victor Bengtsson
 • Nicklas Ericsson
 • Caroline Karlsson
 • Malin Larsson
 • Olle Frunck
 • Emil Olsson
 • Inger Olsson
 • Patrik Redl
 • Carina Lööf Wretborg
 • Robert Wretborg