Lov och ledigheter

Barn- och utbildningsnämnden i Vaxholms stad fastställer varje år läsårsdata för de kommunala skolorna. Ledigheter beslutas av respektive rektor och utgår från skrivningarna i skollagen.

Ansökan om ledighet

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet.

De kommunala skolorna i Vaxholms stad har en gemensam blankett för ansökan om ledighet från skolarbete. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och skickas in till skolan i god tid före den planerade ledigheten. Blankett, ledighetsansökan (pdf) Pdf, 265.7 kB.

Montessoriskolan Vaxholm, som är en fristående skola, har andra rutiner. Kontakta skolan direkt.


Vårterminen 2021

 • Fritids stängt 11 januari
 • Terminens första dag: 12 januari (tisdag)
 • Sportlov vecka 9 (1-5 mars)
 • Påsklov vecka 14 (5-9 april)
 • Studiedag förskoleklass-årskurs 9: 12 maj (onsdag)
 • Lovdag och helgdag 13-14 maj (torsdag-fredag)
 • Skolavslutning: 15 juni (tisdag)

Stängda dagar för fritidshemmet under vårterminen 2021 är 11 januari, 2 april, 5 april och 12-13 maj.


Höstterminen 2021

 • Terminens första dag: 17 augusti (tisdag)
 • Höstlov: vecka 44 (1-5 november)
 • Terminens sista dag: 21 december (tisdag)

Stängda dagar för fritidshemmet under höstterminen 2021 är 13 augusti och 16 augusti.

Vårterminen 2022

 • Fritids stängt 10 januari
 • Terminens första dag: 11 januari (tisdag)
 • Sportlov vecka 9 (28 februari - 4 mars)
 • Påsklov vecka 15 (11-18 april)
 • Studiedag förskoleklass-årskurs 9: 25 maj (onsdag)
 • Lovdag och helgdag 26-27 maj (torsdag-fredag)
 • Skolavslutning: 9 juni (torsdag)

Stängda dagar för fritidshemmet under vårterminen 2022 är 10 januari och 25 maj.


Montessoriskolan i Vaxholms stad Länk till annan webbplats. brukar följa samma tider.

Enligt skolförordningen ska antalet skoldagar under ett läsår vara minst 178 och antalet lovdagar minst 12 exklusive jullov och sommarlov. Sportlovsveckan i Storstockholm är alltid vecka 9. Datum för påsklovsveckan samordnas i så stor utsträckning som möjligt med övriga nordostkommuner (Danderyd, Täby, Österåker och Vallentuna).