Söderfjärdsgruppen

Söderfjärdsgruppen är en skolrådsgrupp som består av rektor, föräldrarepresentanter från alla klasser samt representanter från skola och fritidshemmet.

Detta forum ger möjlighet för skolan och föräldrarna att delge varandra information, diskutera förändringar och gemensamt driva utvecklingen av skolan framåt.

Samtliga protokoll från Söderfjärdsgruppens skolsamråd publiceras på V-klass