Stöd, hälsa och trygghet

På Vaxholms skolor ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vi arbetar förebyggande för att skapa god trivsel och har tydliga planer för vad som ska hända när problem uppstår.

Elever som har särskilda behov ska få snabb hjälp. På Söderfjärdsskolan finns sjuksköterska, skolkurator och skolpsykolog. Vi har också en läkare kopplad till skolan.

En god skolmiljö kräver ett bra samarbete mellan skolan och hemmet. Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något.