Skolresor, terminsbiljett

Alla gymnasieelever folkbokförda i Vaxholms stad har rätt till terminsbiljett, det vill säga ett SL-kort som gäller på vardagar, eftersom det inte finns någon gymnasieskola i kommunen.

Ett villkor för att beviljas busskort är att eleven är under 20 år. Eleven får dock fylla 20 år under den tid som kortet är giltigt. Terminsbiljetten delas ut till eleverna vid respektive skola i samband med terminens start. Observera att terminsbiljetten endast gäller för resor med Stockholms lokaltrafik (SL) mellan klockan 04.30 och 19.00 på vardagar.

Fritidsbiljett

Om en elev vill kunna resa dygnet runt, under helger och sommarlov kan eleven köpa en så kallad fritidsbiljett. Eleven får själv köpa tilläggsbiljetten på Stockholms lokaltrafik (SL) Länk till annan webbplats.

Observera att inackorderingsbidrag avser resor, fördyrat uppehälle och boende. Inackorderingstillägg för inneboende gymnasieelever