Studiebidrag

Gymnasieelever som studerar heltid kan få studiebidrag från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studiebidraget är 1250 kr per månad och betalas ut i efterskott varje månad, oftast den sista vardagen i månaden.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) betalar ut studiebidraget till en vårdnadshavare om en elev är under 18 år. Från och med 18-årsdagen är det istället eleven själv som får bidraget. Studiebidraget betalas ut så länge eleven studerar heltid, till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Studiemedel när du fyllt 20 år

Från och med höstterminen det år eleven fyller 20 år kan eleven istället få studiemedel i form av bidrag och lån vid studier på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Hur mycket studiemedel som är möjligt att få beror på ålder, studielängd och studietakt.