Utlandsstudier

I Vaxholms stad har du möjlighet att genomföra dina studier utomlands, både i grundskolan och gymnasiet.

Elever som är folkbokförda och bosatta i Vaxholms stad har möjlighet att studera utomlands för sin skolpeng. Vaxholms stads elever har möjlighet att söka till skolor utomlands som följer den svenska läroplanen och är godkända av Skolverket. Det innebär att eleverna inte behöver gå om ett år när man kommer tillbaka till Sverige efter utlandsstudierna.

Riktlinjer för studier utomlands (pdf) Pdf, 226.1 kB.

Anmälan om utlandsstudier i svensk skola

Du som vårdnadshavare får själv ansvara för kontakt med den aktuella skolan. Det är skolan som avgör vilka elever de vill och kan ta emot. Därefter lämnas ansökan till utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad.

Anmälan om studier utomlands, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt

I vissa undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt än i ordinarie grundskola. Rätten till att fullgöra skolplikt på annat sätt regleras i Skollagen (2010:800) 24 kap. 23 §. Bestämmelsen har skärpts i den nya skollagen vilket ska ses som lagstiftaren anser att den ska tillämpas med stor restriktivitet.

Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas i varje enskilt fall men högst 6 månader i taget. För att detta ska kunna godkännas krävs att den alternativa verksamheten som erbjuds eleven framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan.

God insyn i den alternativa verksamheten är också nödvändig. Likaså krävs synnerliga skäl i det enskilda fallet. Hemkommunen har tillsynsansvaret för verksamheten som eleven kommer att ha sin utbildning i och krav på insyn måste kunna uppfyllas.

Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt (pdf) Pdf, 1.1 MB.