Anmälan och uppsägning

Anmälan till kulturskolan och uppsägning av plats görs via Vaxholms stads e-tjänst.

Du hittar e-tjänsten via länken nedan. Välj Barn och utbildning, och därefter Ansökan kulturskola. Logga in med e-legitimation. Anmälan och uppsägning kulturskolan, e-tjänstlänk till annan webbplats

Intresseanmälan och förfrågningar skickas via e-post. Du kan också kontakta oss via e-post om du inte kan logga in med e-legitimation. E-post: kulturskolan@vaxholm.se.

Köordning och regler

  • Anmälningsdatumet gäller som köordning
  • En elev kan placeras i kö från och med det år eleven fyller sex år.
  • För instrument erbjuds i första hand plats till elever från och med årskurs 2.
  • Elever från förskoleklass och årskurs 1 kan tas in i mån av plats.
  • Upp till och med årskurs 3 får eleven endast ta lektioner i ett instrument.

Antagning

Så snart du har fått en plats blir du kontaktad av din lärare. Vänligen observera att köplatsen till ditt förstahandsval försvinner automatiskt om du accepterar en plats till något av dina andrahandsval. Om du vill behålla köplatsen till ditt förstahandsval måste du därför kontakta Kulturskolan och meddela detta.

Uppsägning

Om du har tackat ja till din plats räknas det som en bindande anmälan, vilket innebär att du måste säga upp din plats ifall du ångrar dig.