Avgifter och allmänna villkor

Vaxholms kulturskola är en kommunal, konstnärlig, pedagogisk fritidsverksamhet för barn och unga. Här hittar du information om vilka regler och avgifter som gäller för kulturskolan.

Frågor och svar om avgifter och villkor

Vad kostar det att gå på kulturskolan?

Kulturskolans avgifter bestäms av Barn- och utbildningsnämnden i Vaxholms stad. Från och med 1 januari 2021 gäller följande avgifter:

 • Musik: instrument och sång, lektion 20 minuter: 1300 kr/termin
 • Musik: instrument och sång, lektion 30 minuter: 1950 kr/termin
 • Kör: 600 kr/termin
 • Enbart ensemble/orkester: 800 kr/termin
 • Drama: 900 kr/termin
 • Instrumenthyra: 400 kr/termin
 • Bild och form, lektion 60 minuter: 900kr/termin

Vilka kostnader tillkommer utöver kursavgiften?

När man spelar musik behöver man ett instrument. Det finns möjlighet att hyra vissa instrument från kulturskolan för 400 kr per termin. Kostnaden för att köpa ett eget instrument varierar. Läraren kan ge vissa råd kring instrumentinköp, men får inte rekommendera specifika varumärken eller försäljningsställen. Stråkinstrument hyrs ut tills eleven är redo att hantera ett stort instrument. Reparation av instrument som har gått sönder på grund av elevens vårdslöshet bekostas av vårdnadshavare. Normalt underhåll och slitage bekostas av kulturskolan.

Uthyrning av följande instrument erbjuds: violin/viola, cello, saxofon, klarinett, tvärflöjt, trumpet, trombon, accordeon/dragspel.

På vissa kurser, särskilt på nybörjarnivå, behöver du skaffa de notböcker som läraren valt.

Du kan också behöva skaffa tillbehör såsom rörblad till saxofon/klarinett, harts till stråkar, plektrum och capo till gitarr, basförstärkare till elbas, hörlurar, strängar, trumstockar, notställ etc.

Går det att få lägre avgift?

En ensemble/orkester är avgiftsfri för elever som går på instrument eller sång på Vaxholms kulturskola.

Några andra former av nedsatt avgift finns inte på Vaxholms kulturskola.

Om du har behov så finns det möjlighet att dela upp betalningen av avgiften. Hör i så fall av dig till kulturskolans administration.

Vem får gå på Vaxholms kulturskola?

Vaxholms kulturskola är till för barn och unga 6-21 år som är folkbokförda i Vaxholms kommun eller som har minst en vårdnadshavare som är folkbokförd i kommunen.

Vilket åldersspann som gäller för respektive kurs framgår i kurskatalogen.

Får mitt barn gå på flera kurser?

Ja, man får gå på flera kurser men bara boka ett instrument/sång per elev. Önskar man gå på flera instrumentämnen är det möjligt i mån av plats. Detta kan tidigast göras från 10 års ålder.

Hur många lektioner ingår i kursen?

Kulturskolan erbjuder minst 26 lärarledda kurstillfällen på instrument och sång och 24 lärarledda kurstillfällen för kör, bild och drama, fördelat över två terminer. Med lektionstillfälle menas ordinarie undervisning och de delar av undervisningen som sker i form av gemensamma framträdanden, konserter, uppspel, workshops, studiebesök, digitala lektioner och aktiviteter som arrangeras av Vaxholms kulturskola.

Lektioner kan komma att ställas in vid ordinarie lärares frånvaro. Ibland meddelas detta med lång framförhållning och ibland sker det samma dag till exempel vid sjukdom eller VAB (vård av barn). Inställd lektion meddelas via sms och/eller StudyAlong iRum. Då det är möjligt tillsätts vikarie vid frånvaro.

I avgiften ingår även tillgång till videolektioner och annat material som finns i StudyAlong. Läs mer om vad StudyAlong är lite längre ner på denna sida.

Var hittar jag information om terminens start, slut, lov och annat?

Eftersom det kan variera lite så är det varje lärare som skickar ut terminsinformation som gäller din grupp för den aktuella terminen. I informationen kommer det att framgå när terminen startar, slutar, lovdagar, andra undervisningsfria dagar och eventuella redan inplanerade datum för uppspel, extrarepetitioner med mera.

På terminskurserna är det ingen undervisning under sportlovet, påsklovet, höstlovet eller på röda dagar.

Varför ändras lektionstiden ibland?

Ibland behöver kulturskolans lärare göra om sina scheman och ändra lektionstider för att sätta ihop så bra grupper som möjligt. De flesta förändringar görs i övergången mellan terminerna.

Om ändring av lektionstid behöver göras efter terminsstart så sker det i dialog med elever och vårdnadshavare.

Lektionslängden kan komma att ändras beroende på hur många elever som anmält sig. Varje lektion är minst 20 minuter.

Hur går undervisningen till?

Lektionerna sker individuellt eller i grupp och anpassas så långt det är möjligt efter dina behov och intressen.
På kulturskolan får du uttrycka dig konstnärligt med hjälp av din fantasi, röst, händer och kropp. Du lär dig musikens, teaterns eller formens språk och skapar kreativt tillsammans med dina gruppkompisar och läraren. Ni har kul tillsammans.

Du som spelar instrument eller sjunger har möjlighet att vara med i orkester eller ensemble.

Med jämna mellanrum får du möjlighet att framträda i olika former, om du vill. Det kan handla om allt från öppna lektioner till stora konserter eller föreställningar. Läraren ser till att det sker i en form som känns trygg och rolig. Kulturskolans konserter och föreställningar har alltid fri entré för publiken.

Vad förväntas av mig som elev?

Som elev är du en betydelsefull del av gruppen. Alla behövs för att det ska bli musik, teater eller konst och för att det ska bli trevlig stämning. När man medverkar i konserter, uppspel och föreställningar så är det viktigt att man deltar aktivt, förbereder sig och meddelar eventuell frånvaro med så god framförhållning som möjligt.

På kulturskolan får du gärna komma med förslag och idéer och påverka undervisningen.

Om du spelar ett instrument blir det mycket roligare om du övar mellan lektionerna – hellre kort och ofta, än länge och sällan. Passa på att använda det material och de videolektioner som finns på StudyAlong för att lära dig ännu mer.

Meddela frånvaro via StudyAlong eller via SMS till din lärare, så att vi inte behöver oroa oss eller göra eftersökningar.

På kulturskolan är alla välkomna. Det finns ingen plats för mobbing, rasism eller kränkningar i kulturskolan.

Hur anmäler jag mitt barn?

Anmälan gör du via kulturskolans kurskatalog StudyAlong Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du behöver BankID för att logga in. App för StudyAlong finns både i AppStore och på Google Play

Om det är första gången du använder StudyAlong så börja med att skapa ett konto till dig och ett konto till ditt/dina barn. Ladda gärna ner appen StudyAlong både till vårdnadshavare och barn så blir det enklare att hålla löpande kontakt och ta del av videolektioner.

Kulturskolans lärare och administration kan hjälpa till och visa hur man använder systemet, men själva bokningen måste göras av dig som vårdnadshavare.

När ditt barn redan går på en terminskurs så får du inför varje terminsskifte ett erbjudande om att fortsätta. För att boka platsen behöver du gå in på vårdnadshavarkontot i StudyAlong Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och bekräfta.

Vad är StudyAlong?

StudyAlong är ett digitalt system för musik- och kulturskolor. Du kan logga in i StudyAlong på en dator Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via en app (appen har ett begränsat antal funktioner men utvecklas ständigt). Vårdnadshavaren har ett eget konto och eleven har ett eget konto.

Som vårdnadshavare kan du genom StudyAlong:

 • boka kurser i kulturskolans kurskatalog genom ditt vårdnadshavarkonto
 • hålla era kontaktuppgifter uppdaterade
 • se information om bokade kurser, tidplaner, platser och lärare
 • bekräfta återanmälan, alltså tacka ja till erbjudande om att fortsätta nästa termin, genom ditt vårdnadshavarkonto
 • följa info om undervisning via digitala klassrum (iRum)
 • kommunicera med ditt barns lärare via det digitala klassrummet (iRum).

Som elev kan du genom StudyAlong:

 • kommunicera med lärare och gruppkompisar via digitala klassrum (iRum)
 • lära dig mer genom att titta på material som gruppen delar och genom att du här får tillgång till massor av gratis videolektioner

Får man prova på innan man bestämmer sig?

Anmälan till en terminskurs eller kortkurs är bindande och avgiften faktureras även om du hoppar av efter en lektion. Vill du prova på innan du bestämmer dig, ta kontakt med kulturskolan via e-post: kulturskolan@vaxholm.se.

Det anordnas ibland även avgiftsfria kortkurser, kompisveckor och öppet hus på kulturskolan där du kan få möjlighet att prova instrument samt bekanta dig närmare med vårt utbud, våra lärare och våra lokaler.

Vilka villkor gäller för betalning och avbokning?

Om du ångrar dig har du rätt att avboka platsen utan betalningskrav fram till dagen innan första kursdag. Avbokning måste göras till kulturskolans administration via e-post: kulturskolan@vaxholm.se.

Det räcker inte att bara säga till läraren och det går inte att använda StudyAlong för att avboka. I ditt meddelande till kulturskolans administration måste det tydligt framgå att du vill avboka platsen och vilken elev, kurs och tid det gäller.

Vi återbetalar eller reducerar inte avgiften om eleven slutar under pågående termin, oavsett hur få lektioner eleven närvarat på. Obetald faktura gäller inte som avbokning. Frånvaro räknas inte heller som avbokning.

Betalning sker via faktura. Faktura skickas hem inom cirka en till två månader efter kursstart. Fakturan ska betalas senast förfallodatum och Vaxholms stads policy är att betalning alltid ska ske inom 30 dagar från det att köpet genomfördes. Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen (1974:182).

Om fakturan är obetald vid förfallodatum avbokas kursen, eleven mister sin plats och kursplatsen återgår automatiskt till kurskatalogen.

Vid allvarligare sjukdom eller skada kan din plats sägas upp och avgiften återbetalas mot uppvisande av läkarintyg.

Hur hanterar kulturskolan personuppgifter?

Vaxholms kulturskola är en del av Vaxholms stad och hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och offentlighetsprincipen. Har du frågor om GDPR, kontakta gärna dataskyddsombud via e-post: dataskyddsombud@vaxholm.se.

I samband med din registrering och kursbokning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att uppfylla vårt uppdrag (att utföra kulturskoleverksamhet) som är av allmänt intresse.

Om du eller ditt barn har skyddad identitet så behöver ni få hjälp med anmälan och annan kursadministration. Mejla aldrig känsliga personuppgifter eller uppgifter som rör skyddad identitet till kulturskolan.

För hjälp med bokning eller liknande, ring istället kulturskolans administration på telefonnummer: 08-541 708 70.

Vad gäller för fotografering, film och ljudupptagning?

Foto, film och ljudupptagning är inte tillåten för besökare i kulturskolans lokaler.

Kulturskolan dokumenterar ibland undervisningen med bild och ljud och använder detta för pedagogiska ändamål. Vi sprider inget vidare utanför gruppen utan att ha ett uttalat godkännande ifrån vårdnadshavare/elev.

Hur ska jag göra om jag inte är nöjd?

Prata i första hand med läraren om det är något som inte fungerar eller om det är något du vill förändra. Oftast går det att rätta till problemet.

Allmänna synpunkter, klagomål, önskemål och förslag kan framföras till kulturskolans administration.

Kontaktinformation

Peter Parkrud, kulturskolechef
Telefonnummer: 08-522 42 670

Jane Larnefeldt: expedition/administration
Telefonnummer: 08-541 708 70

Besöksadress: Kronängsskolan, Ingenjörvägen 1, 185 34 Vaxholm
E-post: kulturskolan@vaxholm.se